Powrót do wyszukiwania

Logman s.r.o., Bratislava-Kramáre

O stredisku

Priestory, vybavenie, služby
Nefrodialyzačné stredisko sídli vo Fakultnej nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch v Bratislave. V priestoroch pavilónu KIGM sídli priestorovo náročnejšia časť strediska orientovaná na liečbu pacientov zaradených do pravidelnej – chronickej dialyzačnej liečby. Jej súčasťou je aj nefrologická ambulancia. Akútna dialyzačná liečba je dislokovaná v priestoroch hlavnej budovy. V roku 2008 bola k stredisku pripojená druhá nefrologická ambulancia so sídlom v poliklinickej časti FNsP L. Dérera na Kramároch.

Poskytujeme dialyzačnú liečbu, hemodialfiltráciu, hemoperfúziu, liečebnú plazmaferézu a peritoneálnu dialýzu (CAPD, APD), pričom spolupracujeme s pracoviskami nielen na území Bratislavy, ale i v rámci celej SR. V prípade potreby zabezpečujeme mimotelovú eliminačnú liečbu pacientov priamo v priestoroch Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny a na jednotlivých Jednotkách intenzívnej starostlivosti na klinikách a oddeleniach FNsP akad. L. Dérera. V ambulancii poskytujeme ambulantnú starostlivosť pacientom v rámci diagnostiky a liečby primárnych chorôb obličiek, močových ciest, ako i sekundárnych ako napr. pri cukrovke, vysokom krvnom tlaku, cievnych, reumatologických, systémových a ďalších ochoreniach.

V rámci dialyzačnej liečby zabezpečujeme hemodialyzačnú liečbu u pacientov s akútnym renálnym zlyhaním a s ireverzibilným renálnym zlyhaním a podpornú hemodialyzačnú liečbu u pacientov po transplantácii obličky s nedostatočnou funkciou štepu v úzkej spolupráci s Transplantačným centrom v Bratislave. Pracujeme v trojzmennej prevádzke, je zabezpečená nepretržitá pohotovostná služba.

Personál a kontakty:
    garant:

    MUDr. Peter Oláh
    peter.olah@logman.sk
    0915 755 784
    02/ 5954 4944

    lekári:
    MUDr. Karin Drdová
    karin.drdova@logman.sk
    02/ 5954 2327

    MUDr. Adela Palfiová
    adela.palfiova@logman.sk

    Doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.
    adrian.oksa@logman.sk

    vedúca sestra:
    Dipl. sestra Iveta Šugárová
    iveta.sugarova@logman.sk
    0908 678 098
    02/ 5954 2678

    ambulancia: 02/ 5954 2338
    sála: 02/ 5954 2301
    akútna dialýza: 02/ 5954 2828
    fax: 02/ 5954 2678

Ordinačné hodiny:
    1. ambulancia (hlavná budova nemocnice)
   
Utorok: 7:30 - 16:00
    Streda: 12:00 - 16:00
    Štvrtok: 7:30 - 16:00

    2. ambulancia (budova dialýzy - tzv. infekčný pavilón)
   
Utorok: 8:30 - 13:00
    Streda: 8:30 - 13:00
    Štvrtok: 11:30 - 16:00
    Piatok:  8:30 - 13:00

POZOR!
Vyšetrovaní budú iba pacienti aktuálne telefonicky objednaní!
Pôvodné termíny na nefrologický odber je potrebné vopred telefonicky potvrdiť na tel.č. ambulancie príslušného strediska.

Jesteś w dobrych rękach
MUDr. Peter OláhOrdynator
Iveta ŠugárováPielęgniarka Oddziałowa
DaneLiczba zmian: 3
Wyposażenie
  • 5008 CorDiax
Metody leczenia
  • High-Flux HD
  • ONLINE HDF
  • ADO
  • CAPD
Skontaktuj się z nami
Sprawdź mapę dojazdu
Skontaktuj się z nami
FNsP akad. L. Dérera, Limbová 5
831 01 Bratislava
Słowacja

Tel. +421 2 5954 2338
Faks +421 2 5954 2678
Godziny otwarcia
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nie.
8:30 - 13:00
8:30 - 13:00
11:30 - 16:00
8:30 - 13:00