Dokumenty koordynacyjne

WSTRZYMANIE DIALIZ WAKACYJNYCH

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się choroby  COVID-19 i dbałością o bezpieczeństwo pacjentów obecnie zawieszone są wszystkie dializy gościnne w naszych ośrodkach.

Nie znamy obecnie daty wznowienia dializ wakacyjnych i goszczenia Państwa w naszych stacjach dializ, ale jak tylko będzie to możliwe, poinformujemy Państwa o tym niezwłocznie.

Usługi dializ wakacyjnych pozwalają pacjentom udać się na leczenie do innych stacji dializ NephroCare, dzięki czemu mogą swobodnie się przemieszczać. W razie składaniu wniosku o koordynację ośrodki koordynujące dializy wakacyjne dostarczą Państwu trzy rodzaje dokumentów, dzięki którym można zapewnić sprawny przebieg leczenia.

Informacje dla pacjentów i formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody określają sposób przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Firma Fresenius Nephrocare Polska przywiązuje ogromną wagę do zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności.

Lista ośrodków koordynujących zawiera przegląd wszystkich ośrodków koordynujących dializy wakacyjne. Dzięki temu mogą Państwo bezpośrednio sprawdzić, gdzie i jak przechowują one dane.

Dokument Koordynacja dializ wakacyjnych – Ogólne zasady określa wszystkie obowiązki naszych ośrodków koordynujących dializy wakacyjne i wzajemne zobowiązania w trakcie procesu koordynacji.

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi ośrodek koordynujący dializy wakacyjne potrzebuje następujących dokumentów: Informacje dla pacjentów i formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody oraz Koordynacja dializ wakacyjnych – Ogólne zasady. Muszą one zawierać Państwa podpis.

Aby pomyślnie skoordynować leczenie ze stacją dializ wakacyjnych, konieczne jest przekazanie Państwa dokumentacji medycznej z głównego ośrodka do placówki w miejscu pobytu na wakacjach. Podsumowanie ważnych informacji na temat leczenia oraz dokumentacji medycznej jest zawierane we wniosku o przeprowadzanie dializ wakacyjnych. Proszę wprowadzić żądane informacje, korzystając z pomocy nefrologa ze swojego głównego ośrodka.