Magazyn dla pacjentów

NephroCare dla mnie to magazyn dla pacjentów NephroCare. Wydawany jest 2 razy w roku i dostarczany do wszystkich stacji dializ należących do NephroCare.

NephroCare dla mnie zapewnia ciekawe i interesujące artykuły na różne tematy, które są ważne dla naszych pacjentów i ich bliskich.

Poza inspirującymi historiami naszych pacjentów i pracowników, znaleźć tu można cenne informacje dotyczące codziennego życia osób dializowanych, a także porady dotyczące radzenia sobie z chorobą, zdrowego odżywiania, odpowiednie przepisy kulinarne i wiele innych!

Jeśli masz jakieś uwagi, pytania lub sugestie, dotyczące możliwych artykułów, prosimy o kontakt pod adresem contact(at)nephrocare.com