Dostęp naczyniowy

Dostęp naczyniowy – linia życia

Przed rozpoczęciem hemodializy konieczne jest utworzenie dostępu naczyniowego. Jest to miejsce umożliwiające pobieranie krwi z organizmu pacjenta i jej zwrot, po oczyszczeniu w procesie dializy. Dostęp naczyniowy musi umożliwiać przepływ dużej ilości krwi do oczyszczenia przez sztuczną nerkę.

Najczęściej stosowaną metodą uzyskania stałego dostępu naczyniowego, w przypadku pacjentów cierpiących na przewlekłą chorobę nerek i poddawanych hemodializie, jest przetoka tętniczo-żylna (AVF).

Przetoka formowana jest pod skórą poprzez połączenie żyły z tętnicą. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie ilości krwi przepływającej przez żyłę oraz jej wzmocnienie. Ułatwia to wykonywanie wielokrotnych nakłuć igłą podczas dializoterapii.

Proces wzmacniania i powiększania się przetoki do rozmiarów zapewniających wprowadzenie igły określa się mianem dojrzewania. Na ogół proces ten trwa od czterech do sześciu tygodni.

Metodą alternatywną w stosunku do przetoki jest proteza naczyniowa. Wszczepienie protezy naczyniowej polega na połączeniu tętnicy i żyły za pomocą materiału syntetycznego. Po wykonaniu zabiegu chirurgicznego, pierwszą dializę z użyciem protezy naczyniowej można przeprowadzić po upływie około trzech do czterech tygodni.

Tworzenie obu wyżej wymienionych dostępów naczyniowych odbywa się na sali operacyjnej. Prawidłowy dostęp naczyniowy to jeden z podstawowych warunków wysokiej jakości hemodializy, a więc również dobrego samopoczucia pacjenta. Dlatego często jest nazywany „linią życia”!

Pacjent jest w stanie wydłużyć okres używania przetoki tętniczo-żylnej do dializ, pod warunkiem, że o nią dba. W tym celu konieczne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń w zakresie higieny oraz regularne monitorowanie stanu dostępu naczyniowego (np. przez nasłuchiwanie szumu płynącego strumienia krwi) oraz stosowanie programu nadzoru, umożliwiającego szczegółową ocenę stanu dostępu naczyniowego.

Powiązane tematy

Dbanie o stan przetoki

Przetoka stanowi dla pacjenta „linię życia”. Utrzymanie jej w dobrym stanie zależy od jego aktywnej postawy.