Dializa

Dializa: praca dla organizmu, którą zwykle wykonują nerki.

Dializa jest procedurą służącą do zastąpienia niektórych funkcji nerek. Metoda ta zastępuje tylko kilka podstawowych funkcji zdrowej nerki.

Dializoterapia polega na wykonywaniu dwóch najważniejszych funkcji nerek: usuwanie z organizmu zgromadzonego we krwi nadmiaru wody i produktów przemiany materii.

Niemniej jednak, nawet w przypadku stosowania tej metody leczenia, ważna zadanie ma także pacjent. Poprzez stosowanie prawidłowej diety możliwe jest utrzymywanie wody i produktów metabolizmu na dopuszczalnym poziomie.

Pozostałe funkcje, na przykład, rola nerek w produkcji czerwonych ciałek krwi oraz utrzymywaniu zdrowia kości, są zastępowane za pomocą leków.

Dostępne metody dializy: dializa otrzewnowa i hemodializa

Dwie główne metody dializoterapii to dializa otrzewnowa i hemodializa. Hemodializa przeprowadzana jest na zewnątrz organizmu, zaś dializa otrzewnowa - wewnątrz.

Obie wymienione metody dializy są skuteczne w leczeniu chorób nerek. Wybór pomiędzy nimi zależy głównie od osobistych preferencji, stylu życia i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Niektóre aspekty stanu zdrowia pacjenta mogą mieć wpływ na wybór tej czy innej metody. W tym zakresie właściwą poradą służyć będzie lekarz.