Schorzenia współistniejące

Cukrzyca jest jedną z głównych przyczyn niewydolności nerek. Choroba nerek, w przypadku jednej piątej wszystkich pacjentów wymagających dializoterapii stanowi konsekwencję cukrzycy. Mamy nadzieję, że omawiając te zagadnienia pomożemy Ci w uzyskaniu odpowiedzi na pytania, podwyższeniu poziomu świadomości oraz uzyskaniu lepszej jakości życia, dzięki właściwemu postępowaniu z chorobą.