Czas dojrzewania

W okresie dojrzewania przetoki należy zwracać szczególną uwagę na stan dostępu naczyniowego. W tym okresie powierzchnia skóry, na której wykonano zabieg utworzenia przetoki, powinna być zakryta opatrunkiem w celu ochrony przed infekcją oraz zabezpieczenia przed urazem.

Okresowo lekarz lub pielęgniarka ocenią stan przetoki. Po zabiegu ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących pielęgnacji ręki z przetoką. Powinno się także wspomagać rozwój przetoki wdrażając odpowiedni program ćwiczeń; lekarz udzieli Ci wskazówek i poinformuje, kiedy należy go rozpocząć. Dzięki ćwiczeniom ręki z przetoką, zwiększa się dopływ krwi do przetoki. Sprawia to, że przetoka powiększa się i przygotowuje się do nakłuwania.

Aby uzyskać więcej porad, jeśli Twoja przetoka jeszcze całkowicie nie dojrzała, zwróć się do pielęgniarki w stacji dializ. Oto kilka prostych ćwiczeń, które można wykonywać nawet podczas oglądania telewizji lub czytania:

Zaciskanie klamry do bielizny

  • Weź zwykłą klamrę do bielizny
  • Ściśnij ją palcem wskazującym i kciukiem, następnie zwolnij uścisk
  • Powtarzaj to ćwiczenie przez 5 minut, 6 razy dziennie

Ściskanie piłeczki

  • Trzymaj piłeczkę w dłoni z przetoką
  • Opuść rękę wzdłuż ciała
  • Ściśnij piłeczkę otwierając i zamykając dłoń, powtarzaj przez około 5 minut

Dotykanie czubków palców

  • Dotknij każdym palcem czubka kciuka powtarzając tę czynność przez 5 minut. Pamiętaj o otwieraniu dłoni po każdym dotknięciu
  • Dotknij kciuka czubkami palców powtarzając przez 5 minut, 6 razy dziennie

Te proste ćwiczenia pomagają w rozwoju nowo powstałego naczynia krwionośnego i sprawiają, że staje się ono większe i mocniejsze. Należy pamiętać o przerwaniu ćwiczeń w przypadku uczucia zmęczenia lub bólu ręki.