Pielęgnacja przetoki podczas pobytu w stacji dializ

W stacji dializ wyszkolony personel zaopiekuje się Tobą i opowie o wszystkich problemach związanych z leczeniem dializami i dostępem naczyniowym. Oto kilka informacji, a także kilka aspektów pielęgnacji, w których powinieneś aktywnie uczestniczyć:

Przed zabiegiem

  • Zawsze myj rękę z przetoką bezpośrednio przed zabiegiem.
  • Jeśli stosowany jest plaster znieczulający, najpierw umyj rękę, nałóż plaster, a następnie usuń go i ponownie umyj rękę przed nakłuciem.
  • Pielęgniarka zawsze przeprowadza dezynfekcję skóry przed wkłuciem igły.

Kaniulacja i czas zabiegu

Bądź aktywnym słuchaczem otwartym na wszystkie informacje, które zespół medyczny przekaże na temat techniki wkłucia. Istnieją dwa główne sposoby pozwalające na maksymalną ochronę przetoki:

1. Zmiana miejsca „wkłucia” inaczej „drabinka”

Za pomocą tej techniki przy każdym zabiegu wybierane jest nowe miejsce wkłucia z zachowaniem odległości około 2 cm od poprzedniego. Zwykle pielęgniarka rozpoczyna kaniulację od dołu aż do góry a następnie rozpoczyna znowu od dołu. Wykorzystana jest cała długość naczynia. Jeśli tę technikę stosuje się w Twoim przypadku, możesz być pomocny zwracając uwagę, aby nie nakłuwano ponownie miejsc, które jeszcze się goją. Ponowne nakłuwanie niewygojonych miejsc osłabia ścianę naczynia.

2. „Dziurka od guzika” inaczej „to samo miejsce nakłucia”

W tej technice igła jest zawsze wkłuwana dokładnie w tym samym miejscu i pod tym samym kątem. Z czasem tunel igły goi się podobnie jak przekłute ucho i włożenie igły mniej boli. Metoda ta wymaga, aby kilkanaście pierwszych wkłuć wykonała ta sama osoba.

W czasie zabiegu

  • Ułóż rozluźnioną rękę nieruchomo tak, aby igły nie przemieściły się lub nie wypadły.
  • Zawsze pamiętaj, aby nie przykrywać przetoki ubraniami ani kocem tak, aby pielęgniarki mogły łatwo sprawdzić, czy wszystko przebiega prawidłowo.

Jeśli chcesz przyjąć bardziej aktywną rolę w samym procesie nakłuwania przetoki, porozmawiaj o tym z personelem swojej stacji dializ!

Po zakończeniu zabiegu

Gdy dializa jest zakończona, igły są usuwane. Należy przytrzymać gazik w miejscach po igłach aż do ustąpienia krwawienia – ten proces zwany jest hemostazą. Uciskanie miejsc we właściwy sposób skraca czas krwawienia, zapobiega uszkodzeniom dostępu i pozwala szybciej wrócić do domu.

Oto jak należy to robić:

  • Pielęgniarka założy rękawiczkę na Twoją  wolną rękę i poda sterylny gazik.
  • Miejsca wkłucia należy uciskać przez 5 do 10 minut dwoma palcami, nie zerkając pod gazik. Ucisk nie może być zbyt mocny, aby nie odciąć przepływu – poproś pielęgniarkę o pokazanie prawidłowego ucisku.
  • Pielęgniarka wskaże moment ustania krwawienia i zakończenia procesu hemostazy. Zostanie założony opatrunek i będzie można zdjąć rękawiczkę.
  • Przed opuszczeniem sali dializ należy umyć ręce.
  • Opatrunek należy zdjąć po 3 – 4 godzinach.