Zakrzepica przetoki

Zazwyczaj, gdy się skaleczymy aktywowany jest proces krzepnięcia. Organizm naturalnie wykorzystuje płytki – zwane także trombocytami – do wytworzenia warstwy zapobiegającej utracie krwi.

Jeśli zjawisko to zachodzi wewnątrz naczynia krwionośnego, proces zwany jest zakrzepicą i oznacza utworzenie się skrzepu wewnątrz tego naczynia, co następnie powoduje zakłócenie normalnego przepływu krwi w układzie krwionośnym. Zakrzepicę może wywołać „mechanizm hemodynamiczny” polegający na zmniejszeniu przepływu krwi, zmianie temperatury lub spadku ciśnienia tętniczego. Ramię z przetoką pacjenta dializowanego jest szczególnie podatne na zakrzepicę z kilku powodów.

Po wielokrotnym nakłuciu przetoka staje się wrażliwa i delikatna. Ponadto usuwanie wody z osocza podczas dializy powoduje, że wzrasta stężenie ciałek krwi i krew staje się gęstsza. Czasami ciśnienie tętnicze spada, przez co zmniejsza się prędkość przepływu krwi.

Jednakże dzięki codziennej dobrej pielęgnacji ręki z przetoką można zminimalizować potencjalne ryzyko aktywacji czynników powodujących zakrzepicę!