Pielęgniarki z pacjentem

Dzięki wyspecjalizowanemu personelowi medycznemu, programowi doskonalenia Excellence System oraz interdyscyplinarnym ośrodkom dializ, NephroCare zapewnia doskonałej jakości, nowatorskie i bezpieczne koncepcje opieki.

Koncepcja NephroCare

Postępowanie w PChN

Schemat przebiegu przewlekłej choroby nerek

NephroCare jest zaangażowane w działania na rzecz zapobiegania i unikania progresji PChN. Uczestniczymy w pracach nad wzmocnieniem opieki nad pacjentami z chorobą nerek w oparciu o standardy krajowe i międzynarodowe.

Dowiedz się więcej

Kariera

Pielęgniarki i lekarze

Pracownicy to serce NephroCare. Zostań częścią zaangażowanego, interdyscyplinarnego zespołu, który gwarantuje doskonałą opiekę nad pacjentami z chorobą nerek.

Wyszukaj więcej informacji

To więcej niż praca

Lekarz piszący na tablicy


Specjaliści NephroCare

Wyszukaj więcej informacji