NephroCare wykorzystuje pliki cookie na tej stronie internetowej w celu zwiększenia wygody użytkowania i zapewnienia jak najlepszej jakości usług. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Program doskonalenia Excellence System w NephroCare

Program doskonalenia Excellence System w NephroCare to holistyczny system instrumentów zarządzania, wspierający nasze placówki na całym świecie w procesie skutecznego i systematycznego wdrażania wizji NephroCare.

System wiąże się na przykład z dokładnym pomiarem jakości leczenia na podstawie naszej klinicznej bazy danych, działaniem na rzecz poprawy standaryzacji i efektywności infrastruktury ośrodków, jak również optymalizacją wyników dializoterapii. Połączenie naszej wizji z wszechstronnym systemem instrumentów zarządzania to coś co nazywamy programem Excellence System.

Kliniczny system zarządzania NephroCare

Nie ma poprawy bez danych. Firmowy kliniczny system zarządzania EuCliD® w NephroCare zawiera wszechstronne informacje na temat każdej dializy i każdego pacjenta. Umożliwia pracownikom każdej placówki NephroCare podjęcie właściwych decyzji, których celem zawsze jest jeszcze lepsze leczenie każdego pacjenta.

System EuCliD® jest używany przez 774 stacji dializ w regionie EMEALA (Europa, Bliski Wschód, Afryka i Ameryka Łacińska), w których leczy się 82 000 dializowanych pacjentów.

System EuCliD® udostępnia dane umożliwiające regularne kontrole jakości w stacjach dializ NephroCare, jak również dane do Zrównoważonej Karty Wyników i Medycznych Sprawozdań z Kontroli Pacjenta.

Zrównoważona Karta Wyników NephroCare

Zrównoważona Karta Wyników służy do pomiaru poziomu osiągania założonych celów. Dzięki niej, pracownicy i kierownictwo każdej stacji dializ mają szybki wgląd w bieżące wyniki stacji. Stanowi ona podstawę działań na rzecz ustawicznej poprawy wyników na wszystkich poziomach organizacji. Z perspektywy pacjenta najważniejszym celem jest poprawa jakości życia w stacjach dializ firmy Fresenius Medical Care. Konkretnymi przykładami mierzonych wartości są wskaźniki wydajności procesu dializy i wyniki leczenia.

Medyczne Sprawozdania z Kontroli Pacjenta

Medyczne i pielęgniarskie sprawozdania z kontroli pacjenta są generowane przez systemy EuCliD® bezpośrednio na poziomie klinicznym. Umożliwiają one personelowi medycznemu przeprowadzenie szczegółowej oceny stanu zdrowia dializowanych pacjentów oraz współistniejących schorzeń mocznicowych na zasadzie holistycznej koncepcji wyników hemodializy. Poza tym dokumenty te pozwalają również na przeprowadzenie analizy dotyczącej grupy pacjentów lub całych stacji, przyczyniając się w ten sposób do rozpoznania ogólnych problemów i umożliwiania podjęcie działań naprawczych.

System zarządzania jakością w służbie zdrowia (HS-QMS)

W naszych stacjach dializ wprowadzono system zarządzania jakością HS-QMS w celu zagwarantowania wysokiej jakości dializoterapii. W oparciu o międzynarodową normę jakości ISO 9001, wytyczne obowiązujące w sektorze i wiedzę zatrudnionych ekspertów, system gwarantuje przestrzeganie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań dotyczących jakości opieki w placówce służby zdrowia.

Aby uzyskać prawidłową integrację tych wymagań jakościowych z naszymi procesami, koncentrujemy się na realizacji następujących zasad:

  • Dostarczenie pacjentom najlepszych możliwości leczenia, odpowiednio do ich potrzeb
  • Korzystanie w naszych placówkach z wysokiej jakości wyrobów, produktów farmaceutycznych i procedur, stale doskonalonych przez nasz zespół ds. prac badawczo-rozwojowych
  • Zapewnienie pacjentom wszechstronnego leczenia i poradnictwa medycznego przez wykwalifikowany i wysoce zmotywowany personel
  • Zapewnienie bezpiecznego środowiska pacjentom i pracownikom stacji dializ
  • Stałe działania na rzecz poprawy poziomu wydajności i efektywności1

Głównym elementem naszego systemu zarządzania jakości są wytyczne korporacyjne określające kluczowe wymagania dotyczące procesów zachodzących w NephroCare, np. poprzez określenie standardów dla: higieny i kontroli infekcji, prawidłowej opieki dializacyjnej, czystości wody, stężeń i płynów do hemodializ oraz terapii powiązanych.

Ciągły proces poprawy

Ciągły proces poprawy w placówkach NephroCare bazuje na trzech elementach:

  1. Ujednolicenie procesów pracy dokumentowanych w zintegrowanym systemie zarządzania firmy (system jakości);
  2. Regularna kontrola wydajności (tzn. wyników medycznych, wskaźników procesowych, kosztów, problemów organizacyjnych i poziomu zadowolenia pacjenta) przez interdyscyplinarny zespół każdej placówki NephroCare, który składa się z pracowników zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, jak również członków kierownictwa placówki - regionalnego i krajowego;
  3. Inicjatywa każdego członka zespołu w zakresie identyfikacji i propozycji działań korekcyjnych, które po zatwierdzeniu stają się częścią standardu;

Proces stałej poprawy jest wspierany przez narzędzia zarządzania, takie jak, między innymi, system EuCliD®, pielęgniarskie i medyczne sprawozdania z kontroli pacjenta oraz Zrównoważona Karta Wyników NephroCare, jak również przez szkolenia pracowników w zakresie kwalifikacji organizacyjnych i kierowniczych.