NephroCare wykorzystuje pliki cookie na tej stronie internetowej w celu zwiększenia wygody użytkowania i zapewnienia jak najlepszej jakości usług. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Skierowania i opieka nad pacjentami

Skierowanie do placówki specjalistycznej

Nefrolodzy zalecają skierowanie pacjentów z PChN do specjalistycznej placówki nefrologicznej w niżej wymienionych przypadkach:

 • OUN lub gwałtowne, utrzymujące się zmniejszenie GFR;
 • GFR < 30 ml/min/1,73 m2 (kategoria GFR G4-G5);
 • spójne wyniki świadczące o znamiennej albuminurii (ACR ≥ 300 mg/g [≥ 30 mg/mmol] lub AER ≥ 300 mg/dobę, w przybliżeniu równoważne PCR ≥ 500 mg/g [≥ 50 mg/mmol] lub PER ≥ 500 mg/dobę);
 • progresja PChN;
 • wałeczki z krwinek czerwonych w moczu, ponad 20 erytrocytów w polu widzenia przy dużym powiększeniu, utrzymujące się stale i nieznajdujące wyjaśnienia;
 • PChN i nadciśnienie niepoddające się leczeniu za pomocą co najmniej 4 leków przeciwnadciśnieniowych;
 • utrzymujące się nieprawidłowe stężenie potasu w surowicy;
 • nawracająca lub rozległa kamica nerkowa;
 • dziedziczna choroba nerek.1

Podsumowując, prawidłowa współpraca pomiędzy specjalistycznym zespołem nefrologicznym a lekarzem pierwszego kontaktu ma na celu:

 • spowolnienie progresji choroby nerek
 • zmniejszenie zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe i śmiertelności związanej z niewydolnością nerek
 • właściwe przygotowanie pacjenta na rozpoczęcie dializoterapii, jeśli jest konieczna, oraz do wpisania na listę oczekujących na przeszczepienie nerki
 • zmniejszenie liczby pobytów w szpitalu i kosztów opieki medycznej związanych z PChN.

Opieka nad pacjentem

Nefrolodzy zalecają, aby osoby z postępującą przewlekłą chorobą nerek były leczone w warunkach z dostępem do wielu specjalistów.1

Wielospecjalistyczny zespół musi zawierać w swym składzie lub mieć dostęp do dietetyka, specjalistów w zakresie szkolenia i doradztwa, dotyczącego różnych metod leczenia nerkozastępczego, możliwości transplantacji, zabiegu utworzenia dostępu naczyniowego, jak również opieki etycznej, psychologicznej i socjalnej.1

Komunikacja z pacjentem: informacja, świadomość i odpowiedzialność

Ponieważ większość pracowników służy zdrowia nie prowadzi rutynowych przesiewowych badań diagnostycznych w kierunku uszkodzenia nerek, w warunkach wysokiego ryzyka wielu pacjentów nie ma świadomości, że mogą być nim dotknięci i narażeni na potencjalne ryzyko progresji choroby nerek i związanych z nią powikłań w układzie krążenia.2

Dlatego tak ważne jest wprowadzenie w życie strategii kształcenia pacjentów i ich rodzin w tym zakresie. Celem takich programów jest, aby pacjenci z PChN podjęli odpowiedzialność za stan własnych nerek.2

Wysokim priorytetem musi być dostarczenie pacjentom informacji na temat sposobu unikania ryzyka rozwinięcia się postępującego uszkodzenia nerek i związanych z nim powikłań, np. poprzez zdrowe odżywianie, regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych, kontrolę poziomu stresu, niepalenie tytoniu, prawidłowe kontrolowanie ciśnienia tętniczego oraz stężenia cukru we krwi, jak również prawidłowe dawkowanie leków.2

Idealną sytuacją jest, gdy pacjenci w zaawansowanym stadium choroby są odpowiednio przygotowani do podjęcia dializoterapii. Dlatego kluczowe znaczenie ma skierowanie pacjentów do nefrologa we właściwym czasie. Stwierdzono wysoką korelację pomiędzy wczesnym skierowaniem i jakością opieki przed podjęciem dializoterapii a wynikami leczenia po jej podjęciu.1