NephroCare wykorzystuje pliki cookie na tej stronie internetowej w celu zwiększenia wygody użytkowania i zapewnienia jak najlepszej jakości usług. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Opcje leczenia

Leczenie pacjentów z PChN obejmuje niżej przedstawione zagadnienia:

  1. Identyfikacja ostrych objawów i poddających się leczeniu przyczyn PNN;
  2. Zapobieganie lub spowolnienie progresji PNN: zmiana diety, kontrola nadciśnienia, hiperlipidemii, metabolizmu wapnia i fosforu oraz hiperglikemii;
  3. Objawowe leczenie powikłań ze strony układu krążenia, zaburzeń metabolizmu wody i sodu, hiperkaliemii, kwasicy metabolicznej, świądu, hiperurykemii, niedokrwistości, zaburzeń hemostazy, hipermagnezemii, objawów żołądkowo-jelitowych i neuro-mięśniowych.

W stadium 5 PChN, ze współczynnikiem eGFR pomiędzy 5 a 10 ml/min/1,73 m2, sugeruje się podjęcie stałego programu dializoterapii lub przeszczepienie nerek. Decyzja kliniczna powinna być oparta na indywidualnej ocenie w celu uwzględnienia życzenia i oczekiwań pacjenta, wyznawanych przez niego wartości, jego środowiska kulturowego oraz poglądów na temat jakości życia i chęci podjęcia przez niego ryzyka. W niektórych przypadkach stan kliniczny wskazuje na konieczność wcześniejszego rozpoczęcia leczenia.

Wybór pomiędzy przeszczepieniem nerki, hemodializą i dializą otrzewnową zależy od osobistych preferencji pacjenta i jego sytuacji klinicznej, ocenionej przez lekarza prowadzącego. Obie metody leczenia nie różnią się współczynnikiem przeżycia.

Przeszczepienie nerek

W ramach swojej filozofii i zaangażowania społecznego, NephroCare podejmuje zobowiązanie do działania na rzecz zapewnienia pacjentom najlepszej możliwej opieki i metody leczenia. Dlatego w każdym przypadku opowiadamy się za wyborem programu transplantacyjnego, pod warunkiem, że pozwala na to stan zdrowia pacjenta, jego decyzja dotycząca metody leczenia oraz możliwości dostępne w systemie opieki zdrowotnej.

Wszyscy pacjenci z PChN są kandydatami do przeszczepienia narządów, za wyjątkiem osób:

  • w przebiegu choroby zakaźnej.
  • z poważnymi, przewlekłymi, nieodwracalnymi zmianami patologicznymi nie dotyczącymi nerek: zaawansowana demencja, poważna choroba wątroby, uogólniona miażdżyca naczyń ...
  • w przebiegu choroby nowotworowej. Wszyscy pacjenci z chorobą nowotworową w wywiadzie podlegają indywidualnej ocenie, ponieważ w niektórych przypadkach konieczne jest ustalenie okresu bezpieczeństwa pomiędzy przeszczepem a remisją nowotworu.

Postępowanie z dostępem naczyniowym

Dostęp naczyniowy często nazywany jest „linią życia pacjenta”. Ze względu na krytyczne znaczenie tego zagadnienia, NephroCare opracowała wiele narzędzi i usług koncentrujących się na postępowaniu terapeutycznym i opiece nad dostępem naczyniowym pacjenta. Ponad dziesięć lat doświadczeń pracy placówek NephroCare pozwoliło nam uzyskać wysoki poziom wiedzy na temat opieki nad pacjentami z chorobami nerek. Wiedzę tę stale w naszej sieci wykorzystujemy w postaci wytycznych i koncepcji najlepszych praktyk wzbogacanych i kierowanych przez usługi i instrumenty używane przez Dział Koordynacji naszej firmy.

Szczegółowe informacje znajdują się w części na tematPostępowania z dostępem naczyniowym

Dializa otrzewnowa (DO)

Nasze systemy do dializ otrzewnowych (DO) są produkowane z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności w celu wspierania dobrego samopoczucia pacjentów. Innowacyjne technologie zastosowane w naszych systemach zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i wyższy poziom wydajności.

Hemodializa (HD)

Pomimo znaczących postępów w dziedzinie jakości i skuteczności zabiegów hemodializy, jakie uzyskano w ostatnich latach, choroby układu krążenia (ChUK) nadal są jedną z podstawowych przyczyn zgonów pacjentów poddawanych dializoterapii. Obecnie niemal co drugi dializowany pacjent umiera z powodu powikłań krążeniowych. NephroCare wspiera nefrologów na całym świecie w zakresie obniżania u pacjentów ryzyka rozwinięcia się współistniejącej choroby układu krążenia i ograniczania wskaźnika śmiertelności z jej powodu.

Jednym z naszych podstawowych celów w nadchodzących latach jest opracowywanie i wprowadzanie nowatorskich metod leczenia oraz produktów, pozwalających na dalszą poprawę dotyczącego dializowanych pacjentów rokowania w zakresie powikłań ze strony układu krążenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w części na temat Metod leczenia zabiegami hemodializy