NephroCare wykorzystuje pliki cookie na tej stronie internetowej w celu zwiększenia wygody użytkowania i zapewnienia jak najlepszej jakości usług. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Postępowanie z dostępem naczyniowym

Dostęp naczyniowy często nazywany jest „linią życia pacjenta”. Ze względu na krytyczne znaczenie tego zagadnienia, NephroCare opracowała wiele narzędzi i usług koncentrujących się na postępowaniu terapeutycznym i opiece nad dostępem naczyniowym pacjenta. Ponad dziesięć lat doświadczeń pracy placówek NephroCare pozwoliło nam uzyskać wysoki poziom wiedzy na temat opieki nad pacjentami z chorobami nerek. Wiedzę tę stale w naszej sieci wykorzystujemy w postaci wytycznych i koncepcji najlepszych praktyk wzbogacanych i kierowanych przez usługi i instrumenty używane przez Dział Koordynacji naszej firmy.

Przetoka tętniczo-żylna (T-Ż)

Przetoka tętniczo-żylna (T-Ż) stanowi metodę dostępu dla pacjentów hemodializowanych dobrze znaną na całym świecie.

Wiele programów ukierunkowanych jest przede wszystkim na poprawę wskaźników dotyczących przetoki, ale o skuteczności przetoki decyduje również doświadczenie chirurga oraz jakość opieki ze strony personelu zajmującego się dializowanym pacjentem.

W przypadku większości pacjentów, przed rozpoczęciem hemodializy, należy opracować plan oceny i umiejscowienia przetoki tętniczo-żylnej.

Pacjenci z przetoką tętniczo-żylną twierdzą, że ich ogólny stan zdrowia, poziom aktywności fizycznej, energia i samopoczucie są lepsze w porównaniu z pacjentami, u których zastosowano centralny cewnik żylny (CVC).

Centralny cewnik żylny (CVC)

Centralny cewnik żylny (CVC) jest ciałem obcym, które może być przyczyną przewlekłych stanów zapalnych i tym samym prowadzić do niedożywienia, niedokrwistości i chorób układu krążenia. W przypadku jego zastosowania przepływ krwi może być mniejszy niż zakładany. W konsekwencji dializa może być nieskuteczna wskutek recyrkulacji w miejscu dostępowym.

Powikłania związane z długotrwałym stosowaniem cewnika do hemodializy obejmują zwiększoną chorobliwość, śmiertelność i koszty.

W przypadku pacjentów z CVC prawdopodobieństwo infekcji w miejscu dostępu do naczyń jest na ogół większe. W skali roku muszą oni spędzać więcej dni w szpitalu, natomiast ryzyko zgonu jest u nich dwa razy wyższe niż u pacjentów z przetoką tętniczo-żylną.

Lekarz nefrolog, dysponujący odpowiednią wiedzą specjalistyczną, jest w stanie określić, którzy pacjenci poddawani hemodializie kwalifikują się do alternatywnego zastosowania centralnego cewnika żylnego.

Czynności związane z dostępem naczyniowym na poziomie placówki medycznej

Szczegółowe informacje dotyczące procedur podłączania i odłączania aparatury w przypadku przetoki tętniczo-żylnej, protezy naczyniowej i centralnych cewników żylnych przedstawiono w dokumencie NephroCare Standard Good Dialysis Care.

Aby ułatwić personelowi procedurę podłączania i odłączania pacjentów od aparatury zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w dokumentach NephroCare Standard Good Dialysis Care i NephroCare Guideline Hygiene and Infection Control w naszych placówkach opracowano zestawy procedur proHD i proHD CVC. Te zestawy procedur opracowano w oparciu o analizę potrzeb klinicznych oraz możliwości technicznych dostępnych na rynku.

Publikacja zatytułowana „Vascular Access Cannulation and Care Guide - A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous Fistula” jest efektem współpracy pomiędzy firmami Fresenius Medical Care i EDTNA/ ERCA.

Podczas przygotowywania tego przewodnika wykorzystano dane kliniczne pochodzące z NephroCare i uzyskane z modułu dostępu naczyniowego w systemie zarządzania danych klinicznych EuCliD.

Moduł dostępu naczyniowego, określany również jako VASACC, przeznaczony jest dla pielęgniarek w celu gromadzenia danych z poszczególnych zabiegów dotyczących następujących kwestii

  • Technika cewnikowania
  • Orientacja ścięcia ostrza podczas cewnikowania
  • Odległość pomiędzy igłą tętniczą i żylną
  • Kierunek igły tętniczej
  • Obrót igły (po wprowadzeniu igły)
  • Liczba ponownych nakłuć w przypadku utrudnionego cewnikowania
  • Ocena stanu dostępu naczyniowego pod kątem oznak i objawów infekcji i niedrożności.

Celem tego modułu jest dogłębna analiza czynników wpływających na stan dostępu naczyniowego oraz umożliwienie wczesnego rozpoznania problemów związanych z dostępem naczyniowym.

Uzupełnieniem programu szkoleń w zakresie dostępu naczyniowego prowadzonego w naszych stacjach dializ jest opracowany przez nas rozszerzony kurs e-learningowy. Kurs podzielony jest na trzy główne moduły: „Przetoka tętniczo-żylna”, „Proteza naczyniowa” i „Centralny cewnik żylny”. Uwzględniono w nim kwestie dotyczące tworzenia, dojrzewania, czynności pielęgnacyjnych i postępowania w przypadku wszelkich rodzajów dostępu naczyniowego stosowanych w dializach.

Ten specjalistyczny kurs, dostępny w sieci NephroCare, przyczynia się do dalszego propagowania dobrych praktyk w zakresie dostępu naczyniowego.

Monitorowanie wyników w zakresie dostępu naczyniowego

Terapeutyczne postępowanie z dostępem naczyniowym stanowi integralną część programu doskonalenia NephroCare Excellence, co przyczynia się do optymalizacji leczenia pacjentów z PChN i jego wyników. Program NephroCare Excellence przekłada się na działania operacyjne poprzez docelowe porozumienia w zakresie dedykowanych kluczowych wskaźników efektywności monitorowanych za pomocą Zrównoważonej Karty Wyników.