Praca w zespole na oddziale dializ

Oddany personel medyczny
Multidyscyplinarna stacja dializ

Stacja dializ jest prowadzona przez lekarza nefrologa oraz pielęganirkę lub pielęgniarza oddziałowego, odpowiedzialnych odpowiednio za zarządzanie personelem medycznym i pielęgniarskim. Każda zmiana leczenia jest nadzorowana przez lekarza, a personel pielęganirski realizuje dializoterapię dla 4–6 pacjentów w zależności od wymaganego przez lokalne przepisy stopnia pomocy. Zależnie od wielkości i lokalizacji w stacji dializ może pracować dodatkowy personel administracyjny i techniczny.

Poza dializoterapią NephroCare zapewnia również wsparcie tym dializowanym pacjentom, którzy wymagają opieki dietetyka.