Detail

Bezpłatne badania krwi dla mieszkanców Poznania

Fresenius Nephrocare Polska przyłączył się do "Białej Soboty" organizowanej w przez Urząd Miasta Poznania i Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

15 lutego w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św.Stanisława Kostki w Poznaniu odbyła się "Biała Sobota", podczas której mieszkańcy Poznania mogli skozrzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich oraz badań  profilaktycznych, a także innych specjalistycznych porad i świadczeń prozdrowotnych.

Fresenius Nephrocare Polska, którego siedziba jest w Poznaniu bardzo chętnie przyłączył się do akcji i na specjalnie przygotowanym stanowisku oferował możliwość wwykonania badania krwi w kierunku wczesnego wykrycia chorób nerek. Chętnym poznaniakom badano poziom kreatyniny we krwi wraz ze wskaźnikiem eGFR. Odchylenia od normy tych parametrów mogą wskazywać na rozwijającą się chorobę nerek.

Zainteresowanie badaniami było bardzo duże. W ciagu kilku godzin z możliwości sprawdzenia swoich nerek skorzystało ponad 100 osób.