Detail

Fresenius Medical Care Polska na konferencji z okazji Światowego Dnia Nerek

12 marca odbyła się coroczna konferencja poświęcona opiece nad pacjentami nefrologicznymi, organizowana przez Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii.

W wirtualnej odsłonie spotkania wzięli udział specjaliści z zakresu dializoterapii i nefrologii, w tym także przedstawiciele Fresenius Medical Care Polska. Coroczna konferencja z okazji Światowego Dnia Nerek jest od wielu lat jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych dla środowiska nefrologicznego w Polsce. W programie tegorocznego Wydarzenia były między innymi: omówienie raportu o stanie opieki nefrologicznej w Polsce w 2020r., najnowsze doniesienia dotyczące m.in. leczenia hemodializą domową, chorób współistniejących czy różnych aspektów transplantacji nerek.

W sesji dotyczącej koordynowanej opieki nefrologicznej wzięli udział m. in. dr Tomasz Prystacki, Prezes Zarządu Fresenius Medical Care Polska i Fresenius Nephrocare Polska oraz dr n. med. Wojciech Marcinkowski, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Fresenius Nephrocare Polska. Podkreślono konieczność przemodelowania systemu i powrotu do holistycznego modelu opieki nad pacjentem. Mówiono także o wadze opieki przeddializacyjnej w przebiegu choroby nerek. Podczas debaty wskazano też na potrzebę wprowadzenia koncepcji medycyny opartej na wartości i opieki koordynowanej, które poprawią jakość i efektywność leczenia pacjentów z chorobami nerek. Wreszcie kierownictwo firmy podziękowało za zaangażowanie wszystkich pracowników w walce z pandemią i nieprzerwaną opiekę nad pacjentami.