Detail

Prezes Zarządu Fresenius Nephrocare Polska nowym prezesem Sekcji Nefrologicznej Izby Gospodarczej Medycyna Polska

Dr Tomasz Prystacki będzie przewodniczył działaniom NEFRONU

Sekcja Nefrologiczna powstała w 2008 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na reprezentację środowiska świadczeniodawców. Skupia największych w Polsce operatorów z zakresu dializoterapii i razem działa na rzecz usprawnienia opieki nad pacjentami dializowanymi w Polsce. Eksperci NEFRON aktywnie uczestniczą w opiniowaniu i tworzeniu aktów prawnych, standardów oraz procedur medycznych. NEFRON koncentruje się na zapewnieniu pacjentom dializowanym i cierpiącym na choroby nerek bezpieczeństwai ciągłości dostępu do usług medycznych na najwyższym poziomie.

Wybór dr. Prystackiego na prezesa Sekcji przez pozostałych członków organizacji jest uznaniem jego wiodącej roli w działaniu na rzecz leczenia nerkozastępczego w Polsce, ale także potwierdzeniem pozycji Fresenius Medical Care w kraju, jako odpowiedzialnego, proaktywnego partnera dla systemu opieki zdrowotnej.

Współdziałanie na rzecz dializoterapii w Polsce jest szczególnie ważnym wyzwaniem w czasie obecnej pandemii koronawirusa, kiedy dobra i sprawna współpraca pomiędzy świadczeniodawcami a wszystkimi interesariuszami ma wyjątkowe znaczenie. Wiedza i doświadczenie dr. Prystackiego w tym zakresie będą szczególnie pomocne.