Zintegrowany kliniczny system zarządzania

Program doskonalenia Excellence System NephroCare

Nasz kliniczny system zarządzania umożliwia oferowanie doskonałej jakości leczenia oraz indywidualnej opieki nad pacjentem, dzięki efektywnemu korzystaniu z zasobów. Najważniejsze elementy systemu:

  • EuCliD – system informacji klinicznej
  • Zrównoważona Karta Wyników NephroCare
  • System zarządzania jakością w służbie zdrowia (HS-QMS)
  • Infrastruktura

System informacji klinicznej

EuCliD, jedna z największych baz danych dotyczących dializoterapii, stanowi podstawowy element programu ciągłej poprawy jakości firmy Fresenius Medical Care. Jest to system informacji klinicznych służący do monitorowania medycznych aspektów opieki nad pacjentami, poprzez stałe zbieranie i analizę anonimowych danych, co umożliwia pracę nad poprawą wyników dializoterapii. System ułatwia codzienną pracę personelu medycznego, poprzez integrację procesów z przepływem zbierania danych.

System monitorowania bezpośrednio połączony z aparatami do dializ, przekazuje do systemu zarządzania dane pacjentów i medyczne parametry dializ. W systemie tym dane są sprawdzane pod względem kompletności i wiarygodności.

Zrównoważona Karta Wyników NephroCare

Zrównoważona Karta Wyników NephroCare jest jednym z instrumentów zarządzania programem doskonałości NephroCare Excellence. Służy on do monitorowania poziomu osiągania celów w zakresie wydajności oraz prowadzenia ciągłych działań na rzecz poprawy funkcjonowania wszystkich poziomów organizacyjnych: poczynając od poziomu całej firmy na poziomie konkretnej stacji dializ kończąc.

Zrównoważona Karta Wyników NephroCare zawiera strategiczne założenia, których podstawą jest polityka jakości firmy Fresenius Medical Care. W celu zapewnienia zgodności z naszą polityką jakości we wszystkich placówkach, dla każdego założenia strategicznego ustalane są odpowiednie cele dotyczące poziomu wskaźników efektywności do osiągnięcia.

System zarządzania jakością w służbie zdrowia (HS-QMS)

Poprzez wdrożenie w naszych stacjach dializ systemu zarządzania jakością w służbie zdrowia (HS-QMS) możemy zapewnić świadczenie leczenia dializacyjnego, zgodnie z normą ISO 9001 oraz polityką jakości firmy Fresenius Medical Care:

  • Nasze standardy jakości zabiegów dializacyjnych koncentrują się na zapewnieniu pacjentom najlepszych metod leczenia, zgodnie z ich potrzebami.
  • W naszych placówkach korzystamy z wysokiej jakości wyrobów, produktów farmaceutycznych i procedur; są one stale doskonalone przez zespół ds. prac badawczo-rozwojowych naszej firmy.
  • Naszym pacjentom zapewniamy wszechstronne leczenie i poradnictwo medyczne ze strony wykwalifikowanego i wysoce zmotywowanego personelu medycznego.
  • Pacjentom i pracownikom stacji dializ zapewniamy bezpieczne środowisko.
  • Systematycznie podwyższamy poziom wydajności i efektywności, poprzez ciągłe zbieranie i porównywanie danych klinicznych, pracując zgodnie z zewnętrznymi i wewnętrznymi standardami jakości oraz profesjonalnie prowadząc nasze placówki.

W naszych placówkach zostały wprowadzone specyficzne procesy związane z zabiegami dializy. Ponadto dla wszystkich stacji dializ określono wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa, na przykład dotyczące higieny i kontroli zakażeń, prawidłowej pielęgnacji podczas zabiegu dializy, wody, koncentratu i płynu dializacyjnego do hemodializ i zabiegów powiązanych.

Stacja dializ NephroCare: zaprojektowana specjalnie dla Ciebie

Właściwie zaprojektowana i urządzona oraz prawidłowo prowadzona stacja dializ stanowi kluczowy czynnik najlepszego leczenia pacjentów.

W przypadku budowy nowych stacji lub modernizacji już istniejących, przeprowadzana jest szczegółowa analiza, której celem jest optymalizacja procesów związanych z zabiegiem dializy oraz zapewnienie, aby spełnione zostały wszystkie wymagania bezpieczeństwa.

W każdym kraju firma Fresenius Medical Care dysponuje grupą ekspertów odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z właściwymi działami firmy oraz za postęp w zakresie tworzenia bezpieczniejszych, efektywniejszych i bardziej ekologicznych placówek.

Weź udział w krótkiej wirtualnej wycieczce po stacji dializ NephroCare i wyrób sobie wstępną opinię na temat naszych metod opieki.

wirtualna stacja dializ