Odpowiedzialność społeczna

Przeszczep nerek – kluczowa jest zgodność tkankowa

Dla wielu pacjentów w schyłkowym stadium choroby nerek najlepszą metodą leczenia jest przeszczepienie narządów. Tym niemniej mamy świadomość, że im dłużej pacjent jest dializowany przed przeszczepieniem nerki, tym większe ryzyko dla szans jego przeżycia i pomyślności przeszczepu.

Dlatego uważamy, że naszym pacjentom w schyłkowym stadium choroby nerek powinniśmy oferować nie tylko najlepsze metody dializoterapii, ale również działać na rzecz zmaksymalizowania ich szans na kwalifikację do przeszczepu. Robimy to poprzez przestrzeganie wytycznych dotyczących najlepszych praktyk, dzięki czemu osiągamy najlepszy możliwy stan kliniczny pacjenta.

Wszyscy nasi pacjenci zainteresowani przeszczepem nerki, którzy kwalifikują się do tego zabiegu, powinni znaleźć się na liście osób oczekujących na przeszczepienie narządu.

Bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania wobec pacjentów i innych interesariuszy.

Kampania „Drugie życie” w Polsce

Firma Fresenius Medical Care Polska zainicjowała skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kampanię zatytułowaną „Drugie życie”, której celem jest zwiększenie poziomu społecznej akceptacji dla transplantacji narządów. W ramach kampanii uczniowie otrzymują materiały programowe i edukacyjne, na podstawie których prowadzą zajęcia szkolne, których celem jest wyjaśnienie rówieśnikom i lokalnym społecznościom problemów związanych z przeszczepianiem organów. W zorganizowanych do tej pory siedmiu edycjach kampanii uczestniczyło blisko 540 szkół. Uczniowie rozdali ponad 600.000 oświadczeń woli. W 2007 roku w Polsce odnotowano poważny spadek liczby przeszczepów. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat liczba przeszczepów powoli rośnie. Z pewnością kampania „Drugie życie” również miała na to wpływ.

Charytatywny spacer w Wielkiej Brytanii

Personel Fresenius Medical Care w Wielkiej Brytanii zorganizował sponsorowany spacer malowniczą drogą Teversal Trails wokół Nottinghamshire. Niestety pogoda nie dopisała: weekend był deszczowy. Do pracowników dołączyli członkowie ich rodzin i znajomi, którzy zmagali się z lodowatym deszczem, deszczem ze śniegiem i śniegiem. Wszyscy pacjenci, pracownicy, ich rodziny i znajomi bardzo cieszyli się z tego wspólnego doświadczenia, zorganizowanego pod hasłem lepszego zrozumienia zagadnień związanych z niewydolnością nerek. Poza tym służyło to dobremu celowi: to i inne zajęcia zorganizowane przez placówki w całym kraju pozwoliło na zebranie ponad 5000 funtów. Zebrano także część funduszy przeznaczonych na pomoc dla około 50 000 osób w schyłkowym stadium niewydolności nerek w Wielkiej Brytanii, Fresenius Medical Care w Wielkie Brytanii planuje wesprzeć instytut Kidney Research UK w rozpowszechnieniu informacji na temat chorób nerek, z podkreśleniem ryzyka dla ogółu społeczeństwa.

Krajowy Program Leczenia Nerek na Wegrzech

Krajowy Program Leczenia Nerek został wprowadzony w życie w 2011 roku we współpracy z Węgierskim Stowarzyszeniem Nefrologicznym, Węgierskim Stowarzyszeniem Transplantologicznym i organizacjami społecznymi. Celem Krajowego Programu Leczenia Nerek jest obniżenie częstości i ciężkości schorzeń nerek oraz ich powikłań za pomocą kampanii informacyjnej ukierunkowanej na wyjaśnienie społeczeństwu znaczenia zdrowego stylu życia. Najwyższym priorytetem jest przekazanie informacji grupom ryzyka.

Pod auspicjami programu specjaliści i pacjenci, którzy pomyślnie przeszli przeszczep, odwiedzili stacje dializ w celu zwiększenia liczby pacjentów uczestniczących w programach transplantologicznych. Cel ten jest osiągany poprzez przekazanie informacji pacjentom, którzy mogą kwalifikować się do przeszczepienia nerki, ale nie zgadzają się na nią ze względów psychologicznych lub innych.