Odpowiedzialność za środowisko

Program ochrony srodowiska

Zabieg hemodializy wymaga zaangażowania dużej ilości zasobów. Podczas zabiegu zużywa się 300–600 litrów wody, wytwarza się 0,8–1,4 kg zakaźnych odpadów i pobiera się 7–19 kWh energii elektrycznej.

Sukces dializoterapii spowodował rosnące problemy ekologiczne i ekonomiczne. Gwałtownemu wzrostowi liczby dializowanych pacjentów towarzyszyły liczne osiągnięcia w dziedzinie medycyny i technologii, które zostały dodatkowo zwiększyły obciążenie środowiska.

We współpracy z Europejskim Towarzystwem Pielęgniarek Dializacyjnych i Transplantologicznych / Europejskim Towarzystwem Opieki Nefrologicznej firma Fresenius Medical Care rozpoczęła inicjatywę „Go Green in Dialysis”, która zrzesza różnych specjalistów, między innymi z dziedziny pielęgniarstwa nefrologicznego, techników dializacyjnych oraz liderów w dziedzinie zarządzania jakością i ochrony środowiska.

Inicjatywa „Go Green in Dialysis” przyczyniła się do opracowania zestawu standardowych środowiskowych wytycznych dotyczących dializoterapii. Celem tego projektu jest podwyższanie poziomu świadomości zagadnień środowiskowych wśród pracowników stacji dializ. Wytyczne te zawierają informacje na temat ogólnych wyzwań związanych z zarządzaniem środowiskowym oraz takich zagadnień, jak wytwarzanie odpadów, zużycie wody i energii.

Terrassa – stacje dializ stają się bardziej ekologiczne

Nasza stacja dializ w Terrassie to kolejny wielki krok na drodze do bardziej zrównoważonej i wydajnej dializy. W Terrassie znajduje się pierwsza ekologicznie zrównoważona stacja dializ w Hiszpanii i jedna z kilku w Europie, która posiada klasę energetyczną A. Działa ona zgodnie z podejściem holistycznym w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju w dziedzinie dializ, co stanowi pionierskie działanie w tym zakresie.

Wiele uwagi poświęcono architekturze budynku, a do jego budowy wykorzystano materiały z recyklingu i produkowane lokalnie. Wewnętrzne dziedzińce gwarantują, że do wnętrza budynku wpada dużo światła słonecznego, co zapewnia oszczędność zasobów i przyczynia się do oszczędzania energii elektrycznej. Wewnętrzne dziedzińce umożliwiają także naturalną wentylację budynku.

  • Ponad 70 paneli solarnych
  • Scentralizowany system ogrzewania wykorzystujący pelety z biomasy
  • Lampy energooszczędne
  • Zielony dach
  • Szkło niskoemisyjne w oknach aluminiowych bez mostków termicznych
  • Izolacja termiczna budynku

Nadmiar wody jest wykorzystywany do:

  • Nawadniania zielonego dachu oraz parków w Terrassie
  • Spłukiwania wody w toaletach