Powrót do wyszukiwania

FMC-dialyzačné služby, s.r.o. Trenčín

O stredisku

Priestory, vybavenie, služby
Nefrodialyzačné stredisko sídli v areáli Fakultnej Nemocnice Trenčín a jeho súčasťou je aj nefrologická ambulancia. Stredisko, vybavené najmodernejšou technikou a disponujúce kapacitou 21 lôžok, vykonáva dialyzačnú liečbu v dvojzmennej prevádzke. Vykonáva všetky dostupné metódy hemodialyzačnej liečby a peritoneálnej dialýzy. Pôvodná stará budova strediska bola v roku 2012 kompletne rekonštruovaná, aby spĺňala kapacitné požiadavky a prísne kvalitatívne štandardy spoločnosti Logman a.s.

Nefrodialyzačné stredisko poskytuje komplexnú nefrologickú starostlivosť (ambulantnú, preventívnu, diagnostickú i liečebnú) zahŕňajúcu všetky moderné metódy eliminačnej liečby pomocou najnovšej prístrojovej techniky, v prípade potreby aj formou hospitalizácie v spolupráci s oddeleniami FN Trenčín.

Lekári centra vykonávajú nefrologické konzíliárne vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach FN v Trenčíne a v prípade potreby centrum vykonáva aj hemoperfúzie, akútne hemodialýzy, kontinuálnu dialyzačnú liečbu a terapeutickú plazmaferézu.

Personál a kontakty:
    garant:
    MUDr. Ľuboš Ševčík
    lubos.sevcik@logman.sk
    0918 707 338

    lekár:
    MUDr. Adriana Sokolíková
    adriana.sokolikova@logman.sk

    vedúca sestra:
    Mgr. Zdenka Marčeková
    zdenka.marcekova@logman.sk
    0905 874 351

    ambulancia: 0905 874 883
    sála: 0905 874 643
 

POZOR!
Vyšetrovaní budú iba pacienti aktuálne telefonicky objednaní!
Pôvodné termíny na nefrologický odber je potrebné vopred telefonicky potvrdiť na tel.č. ambulancie príslušného strediska.

Jesteś w dobrych rękach
MUDr. Ľuboš ŠevčíkOrdynator
Mgr. Zdenka MarčekováPielęgniarka Oddziałowa
DaneLiczba zmian: 2
Wyposażenie
  • 5008 CorDiax
Metody leczenia
  • High-Flux HD
  • ONLINE HDF
  • CAPD
  • APD
Skontaktuj się z nami
Sprawdź mapę dojazdu
Skontaktuj się z nami
Legionárska 28
911 01 Trenčín
Slovakia

Tel. +421 905 874 883
Tel. +421 905 874 351
Godziny otwarcia
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nie.
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30