AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE CHOROBY COVID-19

Budynek stacji dializ z zewnątrz
Ważne aktualności dotyczące koronawirusa

Dla Fresenius Medical Care zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów, współpracowników i partnerów stanowi absolutny priorytet. Traktujemy tę kwestię niezwykle poważnie i bacznie śledzimy sytuację, aby  nasze działania odpowiadały rozwojowi wydarzeń. Opiekujemy się jednymi z najwrażliwszych pacjentów w systemie opieki zdrowotnej. Aby ich chronić, uważnie przyglądamy się rozwojowi wydarzeń i postanowiliśmy wzmocnić dotychczasowe środki kontroli zakażeń. Utrzymujemy bliski kontakt z lokalnymi władzami w krajach, w których funkcjonujemy, i przestrzegamy ich wytycznych. Utworzyliśmy także grupy zadaniowe dokonujące przeglądu działań wraz z rozwojem sytuacji.

W związku z chorobą koronawirusową wdrożyliśmy w naszych stacjach dializ plany zaradcze i prowadzimy rozmowy z naszymi lokalnymi zespołami i władzami w krajach, w których funkcjonujemy. Pacjenci dializowani polegają na naszych usługach, dlatego też podjęliśmy daleko idące działania zaradcze i przygotowaliśmy plany awaryjne. Nasi pacjenci mogą mieć pewność, że otrzymają potrzebną opiekę dializacyjną nawet w przypadku wzrostu skali zakażeń.

Podjęliśmy także środki ostrożności z myślą o naszych pracownikach. Nasz personel medyczny jest przeszkolony w zakresie praktyk kontroli zakażeń. Przygotowaliśmy plany awaryjne dla naszych placówek na wypadek pogorszenia się sytuacji. Ponadto wprowadziliśmy ograniczenia dotyczące podróży. W naszej organizacji nie będą odbywać się większe spotkania grupowe ani konferencje, a wcześniej zaplanowane wydarzenia zostały przełożone lub przekształcone w spotkania wirtualne.

Biorąc pod uwagę fakt, że osoby dializowane są na ogół bardziej narażone na poważne konsekwencje chorób układu oddechowego, zwracamy się z prośbą do pacjentów, aby w ramach środków zaradczych zrezygnowali z podróży krajowych i zagranicznych na czas epidemii koronawirusa.

Kliknij tutaj, aby znaleźć stację dializ Centrum Dializ Fresenius w swojej okolicy. W celu uzyskania dalszego wsparcia należy skontaktować się bezpośrednio ze stacją dializ.