Inne metody leczenia

Placówka NephroCare – oddzielny gabinet zabiegowy
Inne terapie

Oferujemy dodatkowe możliwości leczenia dopasowane do szczególnych potrzeb pacjenta. NephroCare zapewnia skuteczne leczenie w przypadku ostrego uszkodzenia nerek.

Afereza lecznicza polega na usuwaniu substancji patogennych z krwi za pomocą filtrów i adsorberów.

Dializa w stanach ostrych

Ostra niewydolność nerek (acute kidney failure, AKF) jest definiowana jako nagła utrata czynności nerek. Jest często powodowana tymczasowymi zaburzeniami przepływu krwi przez nerki, na przykład z powodu zawału mięśnia sercowego lub posocznicy.

Nagły spadek wartości przesączenia kłębuszkowego (glomerular filtration rate, GFR) skutkuje wieloma zaburzeniami, między innymi upośledzonym wydalaniem moczu, przeładowaniem płynami, zwiększeniem poziomów produktów retencji nerek, kwasicą metaboliczną, zaburzeniami równowagi elektrolitycznej (np. hiperkaliemia) oraz innymi powikłaniami mocznicowymi.

W wyniku takich zaburzeń konieczne jest stosowanie pozaustrojowego oczyszczania krwi (dializy) aż do ewentualnego przywrócenia czynności nerek. Ostra niewydolność nerek nie prowadzi zwykle do trwałego uszkodzenia narządów ani utraty funkcji wydalniczych. Zastosowanie odpowiedniego leczenia zwykle prowadzi do całkowitego wyleczenia. W niektórych przypadkach ostra niewydolność nerek może jednak rozwinąć się w przewlekłą chorobę nerek.

Afereza lecznicza

Afereza lecznicza to pozaustrojowa procedura oczyszczania krwi. Słowo „afereza” pochodzi od greckiego słowa „aphairesis”, które oznacza usuwanie, odbieranie.

Afereza lecznicza polega na selektywnym usuwaniu patogennych składników z krwi lub osocza pacjenta. Popularną techniką jest plazmafereza lecznicza, w trakcie której usuwane są wszystkie białka osocza, nie tylko patogeny. Usunięte osocze jest zastępowane albuminą, roztworami koloidalnymi i/lub świeżym, mrożonym osoczem pochodzącym od zdrowych dawców. Procedura ta doprowadziła do opracowania selektywnych i swoistych systemów oczyszczania krwi i osocza.

Selektywne usuwanie substancji patogennych (np. LDL, autoprzeciwciał, toksyn wątrobowych) prowadzi do poprawy stanu zdrowia pacjenta, szczególnie w przypadkach, gdy zwykłe metody terapeutyczne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Powiązane tematy

W oparciu o lata doświadczeń i sieć udostępniającą najlepszą praktykę NephroCare może zaoferować pacjentom różne metody i schematy optymalnego leczenia pacjentów.

Spełnijmy zobowiązanie firmy Fresenius Medical Care polegające na trosce o zapewnienie pacjentom z chorobami nerek nadziei na korzystanie z pełni życia