Nasze zobowiązanie

Physician and patient looking at tablet
Zobowiązanie NephroCare

Leczenie dializami może mieć znaczny wpływ na jakość życia pacjentów. Dlatego też jednym z naszych celów jest wspieranie pacjentów dla poprawy stanu ich zdrowia, tak aby mogli nadal robić to, co dla nich najważniejsze. Jako duży międzynarodowy dostawca leczenia dializami zapewniamy opiekę w ramach dializ w różnych krajach.

Filozofia NephroCare polega na:

  • Trosce o zapewnienie pacjentom firmy Fresenius Medical Care, cierpiącym na chorobę nerek, nadziei na korzystanie z pełni życia.
  • Wspieraniu działań profilaktycznych oraz spowalniających postępy PChN.
  • Zapewnieniu lepszego poziomu opieki nad pacjentami z chorobą nerek w oparciu o wytyczne krajowe i międzynarodowe.
  • Podejmowaniu działań na rzecz ścisłej współpracy opartej na przejrzystych zasadach pomiędzy nefrologami, szpitalami, lekarzami rodzinnymi, podmiotami świadczącymi usługi medyczne i pacjentami.
  • Zapewnieniu pacjentom z przewlekłą chorobą nerek perspektywy na lepsze jutro dzięki współpracy z NephroCare w roli wiarygodnego partnera dla wszystkich interesariuszy.

NephroCare Value System to nasz sposób na zrównoważenie wystandaryzowanych procesów i lokalnych wymogów w celu stworzenia holistycznych i w pełni połączonych systemów opieki nad osobami z chorobami nerek, które umożliwiają wybór najlepszej metody leczenia dla każdego pacjenta w całej naszej sieci.

Zaangażowanie pacjenta

Wzmocnienie pozycji pacjenta ma pozytywny wpływ na jego stan emocjonalny i fizyczny, na jego zachowanie, satysfakcję i wypełnianie zaleceń dotyczących leczenia.

Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi pacjentami, aby zrozumieć, co jest dla nich najważniejsze, i zapewnić im wsparcie w zakresie obszarów związanych ze zdrowiem:

• Wstęp do dializy
• Edukacja w zakresie odżywiania
• Opieka nad przetoką
• Utrzymywanie aktywności
Koordynacja dializ wakacyjnych
Szczegółowe informacje zawarto w sekcji dla pacjenta.

Infrastruktura placówki

Kluczem do zapewnienia ustandaryzowanego leczenia w środowisku zorientowanym na przepływ pracy jest opracowanie możliwie jak najlepszych rozwiązań medyczynch z dostosowaną aranżacją placówki i płynami dializacyjnymi wysokiej jakości.

Celem infrastruktury placówki jest zapewnienie właściwej higieny, bezpieczeństwa i optymalnego nadzoru nad pacjentem.

Terapie, produkty i leki

W NephroCare jesteśmy w stanie zapewnić optymalne połączenie terapii – w stacji, w domu, w szpitalach – dostosowując się do naszej populacji pacjentów i potrzeb systemu zdrowia.
W przypadku terapii nasi pacjenci odnoszą korzyści z naszego doświadczenia w realizacji zaleceń terapii dla danego pacjenta z zastosowaniem naszych produktów Fresenius Medical Care oraz wysokiej jakości wyrobów medycznych.
Nasze innowacyjne produkty i technologie przynoszą wiele korzyści, a samopoczucie i bezpieczeństwo naszych pacjentów jest naszym najwyższym priorytetem.
Szczegółowe informacje na temat naszych zaawansowanych produktów można znaleźć na stronie internetowej Fresenius Medical Care.

Lekarze, pielęgniarki i specjaliści

Wysoce zmotywowani, wyszkoleni i doświadczeni lekarze, pielęgniarki i pielęganiarze oraz specjaliści to kluczowy element w opiece nefrologicznej pacjentów.

W środowisku klinicznym niezbędne są nie tylko technologia i specjalistyczna wiedza medyczna. Naszych specjalistów cechuje również ludzkie i emocjonalne podejście do pacjentów.

Proszę zapoznać się z naszymi opcjami leczenia (link do specjalistów – nasi specjaliści).

Zarządzanie jakością

Osiągnięcie odpowiedniej integracji wymogów dotyczących jakości z naszymi ustrukturyzowanymi procesami.

Główny element naszego systemu zarządzania jakością stanowią wytyczne korporacyjne określające kluczowe wymogi dla procesów przeprowadzanych w organizacji NephroCare, np. poprzez wyznaczenie standardów dla kontrolowania higieny i zakażeń, dobrej opieki dializacyjnej, wody, koncentratów i płynów dializacyjnych do hemodializy i powiązanych terapii.

Wyniki kliniczne i operacyjne

W celu zapewnienia zrównoważonej i opartej na wartościach opieki zdrowotnej nasze multidyscyplinarne zespoły, obejmujące różne profesje, działają razem, aby wspólnie zarządzać naszymi stacjami dializ.

Narzędzia monitorowania umożliwiają naszym specjalistom pomiar docelowych wyników. Dzięki temu możemy stale usprawniać naszą pracę.

System informatyczny ośrodków

Bez danych ulepszenia nie są możliwe. EuCliD®, system zarządzania będący własnością NephroCare, dostarcza kompleksowe informacje na temat każdej dializy i każdego pacjenta, umożliwiając personelowi medycznemu w placówkach NephroCare podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących ulepszenia leczenia dla każdego indywidualnego pacjenta.

Ułatwia to codzienną pracę personelu medycznego, integrując procesy i przepływ gromadzonych danych.

System monitorowania połączony bezpośrednio z aparatami do dializy przekazuje dane pacjenta i parametry medyczne zabiegu do systemu zarządzania danymi, który również sprawdza kompletność i wiarygodność danych.

Należy pamiętać, że:
Podczas gromadzenia wszelkich danych ściśle przestrzegamy rozporządzenia o ochronie danych; dane przechowywane są w postaci anonimowej, co uniemożliwia identyfikację poszczególnych pacjentów.

Powiązane tematy

Firma Fresenius Medical Care stale rozwija nowatorskie koncepcje na rzecz bezpieczniejszej przyszlosci.

Misja i wizja, międzynarodowa sieć / możliwości i wartości firmy Fresenius Medical Care świadczącej usługi pod marką NephroCare.