Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

W Polsce prawa pacjenta reguluje ustawa z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159) Dz.U. z 2012 r., poz. 159

We Fresenius Nephrocare Polska dążymy do tego, aby nasi pacjenci byli zadowoleni z oferowanej przez nas opieki. Dlatego tak ważna jest otwartość, współpraca i wzajemny szacunek. 

My wszysycy...

… spędzamy razem dużo czasu: traktujmy się z szacunkiem i zwracajmy uwagę na potrzeby innych.

… wiemy, jak ważne jest zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa: zwróćmy uwagę na wytyczne dotyczące higieny i bezpieczeństwa.

… wiemy, że czas jest cenny dla każdego: bądźmy na czas i trzymajmy się harmonogramu.

… tworzymy spokojną atmosferę: ograniczmy hałas do minimum.

… lubimy czyste i uporządkowane otoczenie: zadbajmy o sprzęt i meble.

… potrzebujemy wsparcia innych: słuchajmy się nawzajem i komunikujmy się, gdy zajdzie taka potrzeba.