W stacji dializ

Widok wnętrza stacji dializ z kilkoma pustymi łóżkami
Informacja dla gości w naszych centrach dializ

Prosimy o zrozumienie, że w czasie rozwoju epidemii COVID-19 musimy ograniczyć wstęp członków rodzin i opiekunów do naszych stacji dializ. Jeśli towarzyszysz członkowi rodziny, najlepiej unikaj wchodzenia do centrów dializ. Jeśli Twoje wejście jest konieczne, postępuj zgodnie z poleceniami personelu medycznego. Wejście do sali dializ będzie ograniczone. Należy pamiętać, że jeśli towarzyszysz członkowi rodziny w celu niesienia pomocy fizycznej, nasz zespół jest przygotowany  na przejęcie tego wsparcia.

Bezpieczeństwo w poczekalni

Nasz personel jest przeszkolony w zakresie kontroli zakażeń. Zwłaszcza w okolicznościach epidemii COVID-19 prosimy o uważną obserwację i przestrzeganie etykiety poczekalni i stacji dializ.

 • Twoja temperatura i potencjalne objawy zostaną sprawdzone.
 • W celu zachowania ostrożności możesz zostać poproszony o oddzielenie się od innych i oczekiwanie w wydzielonym pokoju.
 • Zdezynfekuj ręce bezpośrednio przed wejściem  do stacji dializ i przed wyjściem.
 • Prosimy nie gromadzić się wokół dozowników i umywalek.
 • Umyj ręce po zdjęciu odzieży zewnętrznej, przed wejściem na salę dializ.
 • Podczas poruszania się po stacji dializ należy zachować odległość od innych osób > 1,5 m
 • Przebywając w poczekalni zostaw wystarczająco dużo miejsca między sobą a innym pacjentem > 1,5 m
 • Staraj się unikać niepotrzebnego ruchu.
 • Unikaj dotykania powierzchni urządzeń i mebli.
 • Pozdrawiaj innych z daleka i unikaj podawania ręki, całowania się na powitanie.
 • Staraj się unikać jedzenia i picia w stacji dializ.
 • Wirusy mogą pozostać na wszystkich przedmiotach - zmniejsz liczbę gazet, tabletów, książek itp.
 • Nie pożyczaj gazet i książek. Nie zostawiaj ich dla innych.
 • Podczas kichania i kaszlu zakryj nos lub usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką papierową.
 • Wyrzuć chusteczkę papierową po każdym użyciu.

Dializy w domu

Podczas wykonywania dializy otrzewnowej (PD) w domu, należy również wziąć pod uwagę nasze zalecenia dotyczące profilaktyki, pozostawania w domu, dystansu społecznego, odżywiania i ćwiczeń fizycznych. Przestrzegaj również zaleceń dotyczących dystansu społecznego min 1,5 m, kiedy otrzymujesz dostawę środków do dializ.

Zalecamy opracowanie planu leczenia na wypadek, gdyby Twój opiekun mógł zostać zarażony koronawirusem. Upewnij się, że wiesz, kto może pomóc w leczeniu.

Ponadto należy dokonać ustaleń z lekarzem, w zakresie:

 • Sprawdzenia, czy masz wystarczające zapasy leków i materiałów eksploatacyjnych
 • Sprawdzenia harmonogramu i zarządzanie regularnymi kontrolami
 • Informowania Twojej stacji dializ, jeśli zauważysz u siebie objawy choroby COVID-19
Powiązane tematy

Wskazówki dotyczące postępowania podczas pobytu w domu w dni bez dializy

Zalecenia w sprawie środków zapobiegawczych w codziennej praktyce