Zrównoważony rozwój

Pielęgniarka trzymająca tablet

Liczba dializowanych pacjentów stale rośnie, co nadwyręża krajowe systemy opieki zdrowotnej.

Pytanie brzmi, w jaki sposób NephroCare może przyczynić się do trwałości systemów zdrowotnych?

Stale pracujemy na rzecz podnoszenia poziomu medycznych wyników leczenia, jednocześnie efektywnie wykorzystując zasoby. W tym celu wprowadziliśmy holistyczny program doskonalenia NephroCare Value System. NephroCare Value System to nasz sposób na zrównoważenie wystandaryzowanych procesów i lokalnych wymogów w celu stworzenia holistycznych i w pełni połączonych systemów opieki nad osobami z chorobami nerek. Ten holistyczny system wspiera nasze działania na rzecz coraz lepszych wyników pod względem opieki nad pacjentem i zwiększania zakresu możliwości powielania doskonałych praktyk w dziedzinie opieki nad osobami z chorobą nerek we wszystkich placówkach, w których jest to potrzebne.

Jesteśmy świadomi naszych społecznych zobowiązań wobec pacjentów, pracowników, udziałowców i całego społeczeństwa.

  • Wspieramy naszych pracowników poprzez tworzenie środowiska pracy nastawionego na współpracę, wspieramy ich w kwestiach organizacyjnych i związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących wykonywanej pracy oraz w zakresie ciągłego rozwoju zawodowego i społecznego.
  • Podejmujemy działania w celu zapewnienia każdemu pacjentowi odpowiedniej opieki nefrologicznej za pomocą zaawansowanych technologii, które gwarantują prowadzenie najlepszych terapii. Poświęcamy także czas na wysłuchanie pacjentów, zrozumienie ich potrzeb i działamy wyłącznie na ich korzyść, na przykład dokładając wszelkich starań na drodze do maksymalizacji zgodności tkankowej.

We wszystkich stacjach dializ NephroCare dążymy do pracy w sposób przyjazny dla środowiska, zmniejszając tym samym jego obciążenie związane z prowadzeniem dializ. Od 2009 r. w naszych stacjach dializ NephroCare udało nam się w znaczny sposób zredukować ilość produkowanych odpadów i zmniejszyć pobór wody.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój, kliknij tutaj.

Powiązane tematy

Spełnijmy zobowiązanie firmy Fresenius Medical Care polegające na trosce o zapewnienie pacjentom z chorobami nerek nadziei na korzystanie z pełni życia

Misja i wizja, międzynarodowa sieć / możliwości i wartości firmy Fresenius Medical Care świadczącej usługi pod marką NephroCare.