Wczesne stadium

Lekarz mierzy pacjentce ciśnienie krwi

Większość pacjentów we wczesnym stadium choroby (PChN 1, 2 i 3a) nie ma żadnych objawów lub objawy są niespecyficzne. Dlatego PChN jest trudna do zdiagnozowania.

Niemniej podjęcie prawidłowego leczenia we wczesnym stadium choroby może zapobiec jej progresji lub co najmniej ją opóźnić. Dlatego tak ważne jest uzyskanie wiedzy na temat własnego stadium choroby, odpowiadających mu objawów i możliwego działania.

Stadium 1 PChN

W pierwszym stadium PChN współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) znajduje się na normalnym lub podwyższonym poziomie wynoszącym co najmniej 90 ml/min. Pierwsze stadium stanowi najłagodniejszą formę PChN. Ze względu na to, że pacjent nie ma żadnych objawów, stadium może zostać niezauważone.

Stadium 2 PChN

W drugim stadium PChN pacjent ma uszkodzenie nerek, które powoduje łagodne obniżenie współczynnika przesączania kłębuszkowego (GFR) do poziomu 60–89 ml/min. W tym stadium choroby również zwykle nie występują objawy wskazujące na uszkodzenie nerek.

Stadium 3a PChN     

Pacjent w trzecim stadium PChN ma umiarkowane uszkodzenie nerek. Trzecie stadium PChN jest podzielone na stadium 3a i stadium 3b. W stadium 3a współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) jest obniżony do poziomu 45–59 ml/min. Również w tym stadium pacjent często nie ma żadnych objawów wskazujących na uszkodzenie nerek.

Co należy wiedzieć?

We wczesnym stadium bardzo ważne jest spowolnienie progresji PChN i obniżenie ryzyka komplikacji. Podczas stadiów 1, 2 i 3a PChN leczenie zachowawcze, takie jak: zdrowy styl życia, specjalna dieta i przyjmowanie leków, może wystarczyć do zatrzymania lub co najmniej spowolnienia progresji choroby. Informacje na temat składników pokarmowych, których należy unikać i tych, które są dopuszczalne, można uzyskać od dietetyka.

Odżywianie się pacjentów cierpiących na przewlekłą chorobę nerek (PChN)

Lekarz zrobi wszystko, aby rozpoznać i leczyć podstawową chorobę nerek. Przepisze również leki łagodzące problemy, takie jak, nadciśnienie tętnicze i retencja wody. Nadciśnienie tętnicze może występować już w stadium 1 PChN. Należy regularnie sprawdzać ciśnienie tętnicze.

Co należy robić?

Następujące środki profilaktyczne można zastosować w celu ochrony nerek i utrzymania ich prawidłowego funkcjonowania:

 • Uzyskać możliwie pełną wiedzę na temat PChN i sposobu spowolnienia jej progresji.
 • Regularnie chodzić do lekarza.
 • Przyjmować wszystkie przepisane przez lekarza leki. To bardzo ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Szczególnie w przypadku cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego istotne jest, aby być pod kontrolą lekarza i przestrzegać zalecanej terapii.
 • Przyczyną choroby nerek może być skłonność genetyczna. W takim przypadku należy o niej poinformować lekarza.
 • Informować lekarza o wszelkich zmianach wzorca oddawania moczu (np. zmian konsystencji moczu, trudności z oddawaniem moczu).
 • Skontrolować leki, aby upewnić się, że przyjmowane są wyłącznie te, które w możliwie najmniejszym stopniu obciążają nerki.
 • Stosować zdrową dietę (wizyta u dietetyka w celu uzyskania konkretnych zaleceń).
 • Przestać palić papierosy.
 • Unikać spożycia alkoholu.
 • W przypadku nadwagi, schudnąć.
 • Regularnie uprawiać ćwiczenia fizyczne.
Powiązane tematy

W późnym stadium PChN (3b, 4 i 5) czynność nerek jest poważnie obniżona.

Przestrzeganie zrównoważonej diety ma ogromne znaczenie i może być pomocne w opóźnianiu progresji choroby