Opieka dializacyjna

Dostawca wielu metod leczenia

W oparciu o lata doświadczeń i sieć udostępniającą najlepszą praktykę NephroCare jest w stanie zaoferować pełne leczenie dializacyjne dla każdego dializowanego pacjenta oraz pełen zakres możliwości terapii w oparciu o różne schematy leczenia – w stacji, w domu, w szpitalach.

Hemodializa

Hemodializa wiąże się z pozaustrojowym filtrowaniem krwi w aparacie do dializy.

W NephroCare dążymy do tego, aby zapewnić wszystkim naszym pacjentom najlepszą możliwą terapię, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i stanem fizycznym.

Dlatego oferujemy różne formy hemodializy:

Dializa wysokoprzepływowa High-Flux

Podstawowym elementem zabiegu dializy wysokoprzepływowej High-Flux jest stosowanie dializatorów o większych porach w celu usuwania zarówno płynu, jak i mocznicowych substancji toksycznych. Podczas zabiegu dializy klasycznej produkty przemiany materii i elektrolity są usuwane z krwi pacjenta na zasadzie dyfuzji: ruchu solutu (substancji rozpuszczonych) z roztworu o wyższym stężeniu (krwi) do roztworu o niższym stężeniu (dializatu) przez półprzepuszczalną membranę. Prowadzony jest pomiar azotu mocznika krwi (BUN), ponieważ jest on traktowany jako substancja reprezentująca wszystkie toksyczne substancje normalnie usuwane przez nerki. Podczas wysokoprzepływowej dializy High-Flux BUN jest szybciej całkowicie usuwany z krwi. Większe cząsteczki są zbyt duże, aby mogły zostać usunięte metodą dializy klasycznej, ale są usuwane przez dializatory High-Flux.

Hemodiafiltracja HighVolumeHDF

Metoda HighVolumeHDF ma wiele pozytywnych właściwości: między innymi wiąże się z niższym poziomem ryzyka szkodliwego wpływu na układ krążenia. Dlatego jest obecnie uznawana za najskuteczniejszą metodę dializoterapeutyczną1, najbardziej zbliżoną do profilu eliminacji zdrowej nerki.

Dzięki dużym ilościom zastępowanych płynów HighVolumeHDF jest uznawana za najskuteczniejszą metodę usuwania cząsteczek średniej wielkości. HighVolumeHDF zapewnia lepsze wyniki leczenia pacjentów oraz ma korzystny wpływ w zakresie głównych czynników ryzyka powikłań krążeniowych:

  • Poziom ß2-mikroglobuliny i fosforanów w surowicy krwi2,3,4
  • Odpowiedź zapalna organizmu5
  • Śróddializacyjna stabilność hemodynamiczna6
  • Kontrola anemii7

Postępowanie z dostępem naczyniowym

Dostęp naczyniowy często nazywany jest „linią życia pacjenta”. Ze względu na krytyczne znaczenie tego zagadnienia NephroCare opracowało wiele narzędzi i usług koncentrujących się na postępowaniu terapeutycznym i opiece nad dostępem naczyniowym pacjenta. Ponad dziesięć lat doświadczeń pracy placówek NephroCare pozwoliło nam uzyskać wysoki poziom wiedzy na temat opieki nad pacjentami z chorobami nerek. Wiedzę tę stale wykorzystujemy w naszej sieci w postaci wytycznych i koncepcji najlepszych praktyk wzbogacanych i kierowanych przez usługi i instrumenty używane przez Dział Koordynacji naszej firmy.

Czynności związane z dostępem naczyniowym na poziomie placówki medycznej

Aby ułatwić personelowi procedurę podłączania i odłączania pacjentów od aparatury zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w dokumentach NephroCare Standard Good Dialysis Care i NephroCare Guideline Hygiene and Infection Control, w naszych placówkach opracowano zestawy procedur proHD i proHD CVC.

Ten specjalistyczny kurs, dostępny w sieci NephroCare, przyczynia się do dalszego propagowania dobrych praktyk w zakresie dostępu naczyniowego.

Wspólne publikacje Fresenius Medical Care i EDTNA/ ERCA:

  • „Vascular Access Cannulation and Care Guide – A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous Fistula”
  • „Vascular Access Management and Care – A Nursing Best Practice Guide for Central Venous Catheter”

Monitorowanie wyników w zakresie dostępu naczyniowego

Postępowanie z dostępem naczyniowym stanowi integralną część programu NephroCare, co przyczynia się do optymalizacji leczenia pacjentów z PChN i jego wyników. Program ten przekłada się na działania operacyjne poprzez docelowe porozumienia w zakresie dedykowanych kluczowych wskaźników efektywności monitorowanych za pomocą Zrównoważonej Karty Wyników.

Dializa otrzewnowa

W dializie otrzewnowej dializatorem jest część otrzewnej. Woda i substancje rozpuszczone we krwi mogą przemieszczać się od strony krwi w kierunku dializatu przez błonę otrzewnową. W przypadku dializy otrzewnowej cewnik pozostaje w miejscu przez cały okres leczenia pacjenta. W obecności dializatu w jamie otrzewnowej usuwanie produktów przemiany materii i nadmiaru wody zachodzi do momentu wyrównania się stężenia substancji rozpuszczonych po stronie krwi i po stronie dializatu.

Różne zalecenia dotyczące dializy otrzewnowej w zależności od stylu życia i stanu medycznego pacjenta

Ciągła ambulatoryjna

Dializa otrzewnowa wykonywana w placówkach NC

  • Regularnie w ciągu dnia
  • 4 do 5 wymian w ciągu dnia
  • Każda wymiana trwa około 20–30 minut

Automatyczna dializa otrzewnowa wykonywana w domu pacjenta

  • Około 8–10 godzin

Cykler automatycznie usuwa płyn z jamy otrzewnowej pacjenta i ponownie napełnia jamę otrzewnową

PIŚMIENNICTWO

1 Canaud B., The Early Years of On- Line HDF: How Did It All Start? How Did We Get Here?, Krick G, Ronco C (eds): On- Line Hemodiafiltration: The Journey and the Vision, Contrib  Nephrol, Basel, Karger (2011); 175:  93–109.

2 Canaud B., Effect of Online Hemodiafiltration on Morbidity and Mortality of Chronic Kidney Disease Patients, Ronco C, Canaud B, Aljama P (eds): Hemodiafiltration, Contrib Nephrol, Basel, Karger (2007); 158: 216-224.

3 Penne E.L. et al., Role of Residual Kidney Function and Convective Volume on Change in Beta2-Microglobulin Levels in Hemodiafiltration Patients, Clin J Am Soc Nephrol (2010); 5: 80-86.

4 Davenport A. et al., The effect of dialysis modality on phosphate control: haemodialysis compared to haemodiafiltration. The Pan Thames Renal Audit, Nephrol Dial Transplant (2010); 25(3): 897-901

5 Pedrini L. et al., Long-term effects of high-efficiency on-line haemodiafiltration on uraemic toxicity. A multicentre prospective randomized study, Nephrol Dial Transplant (2011); 0: 1-8

6 Locatelli F. et al., Hemofiltration and Hemodiafiltration Reduce Intradialytic Hypotension in ESRD, J Am Soc Nephrol (2010); 21(10): 1798–1807.

7 Bonforte G. et al.,Improvement of Anemia in Hemodialysis Patients Treated by Hemodiafiltration with High-Volume On-Line-Prepared Substitution Fluid, Blood Purif (2002); 20: 357–363.

Powiązane tematy

Ostre uszkodzenie nerek – spełnianie konkretnych potrzeb poszczególnych pacjentów

Spełnijmy zobowiązanie firmy Fresenius Medical Care polegające na trosce o zapewnienie pacjentom z chorobami nerek nadziei na korzystanie z pełni życia