Praca w charakterze pielęgniarki

Pielęgniarka przed gabinetem zabiegowym
Dlaczego warto wybrać pracę w dializoterapii

Zdecydowałeś/Zdecydowałaś się podjąć pracę w stacji dializ lub chcesz zmienić specjalizację.

Wartości zawodowe

Rozpoczęcie kariery pielęgniarskiej w dziedzinie dializ to świetny sposób na nabycie kompetencji zawodowych już od początku zatrudnienia. W wielu krajach pielęgniarki i pielęgniarze dializacyjni są wysoko cenioni i poszukiwani przez rekruterów nie tylko do pracy w stacji dializ, ale także w innych specjalnościach. W pełni przeszkolona w zakresie dializ pielęgniarka lub pielęganiarz może pracować w dowolnym środowisku dializacyjnym w prawie każdym miejscu na świecie.

Obowiązki i umiejętności

Pracownik zatrudniony w charakterze pielęgniarki dializacyjnej/pielęgniarza dializacyjnego będzie miał szansę na wykorzystanie wszystkich swoich umiejętności zawodowych oraz znacznie rozwinie swoje kompetencje w zakresie pracy z ludźmi. Pracownik będzie funkcjonował we wspierającym go środowisku, w którym technologia i narzędzia pozwalają lepiej wypełniać istotną rolę, jaką personel pielęgniarski odgrywa w opiece nad pacjentem. 

Na oddziałach dializ pielęgniarki i pielęgniarze pracują w zespołach, które mają wpływ na organizacje pracy.

Wsparcie szkoleniowe

W NephroCare wierzymy, że ciągłe zdobywanie nowej wiedzy jest bardzo istotne. Szkolenie pracownika zaczyna się już pierwszego dnia. W celu zdobycia potrzebnej wiedzy pracownik odbędzie wiele szkoleń praktycznych i kursów teoretycznych. Na kolejnych etapach pracownik będzie odbywał szkolenia dostosowane do jego umiejętności.

Równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym

Praca na oddziale dializ odbywa się w planowanym systemie zmianowym.

Praca w zespole

Największą część personelu oddziału dializ stanowią pielęgniarki i pielęgniarze. Dlatego mogą oni na sobie polegać i w razie potrzeby dzielić się doświadczeniem. Współpracują także z innymi członkami personelu medycznego pracującego na oddziale dializ, np. z lekarzami  czy dietetykami.

Wpływ na życie pacjentów

W trakcie opieki pielęgniarki i pielęgniarze dobrze poznają swoich pacjentów, co pozwala na zbudowanie silnych więzi. Pielęgniarka staje się ważną osobą dla swoich pacjentów i w znacznym stopniu może przyczynić się do ich dobrego samopoczucia. Może także zobaczyć efekty sprawowanej przez siebie opieki.

Dlaczego NephroCare?

Obecnie pracujesz w stacji dializ i szukasz nowych wyzwań

Wsparcie szkoleniowe

W NephroCare wierzymy, że ciągłe zdobywanie nowej wiedzy jest bardzo istotne. Szkolenie pracownika zaczyna się już pierwszego dnia. W ramach naszego zasadniczego programu szkoleniowego dla pielęgniarek dializacyjnych (akredytowanego przez EDTNA/ERCA) pracownik zostaje przypisany do mentora, który pomaga mu przez pierwsze trzy miesiące pracy, a także zapewnia wsparcie po tym okresie. W celu zdobycia potrzebnej wiedzy pracownik odbędzie wiele szkoleń praktycznych i kursów teoretycznych. Na kolejnych etapach pracownik będzie odbywał odpowiednie szkolenia.

Jakość i bezpieczeństwo

Dzięki naszemu doświadczeniu w świadczeniu opieki dializacyjnej opracowaliśmy odpowiednie procedury i standardy. Już od początku zatrudnienia pracownik będzie funkcjonował w dobrze zorganizowanym środowisku.

Dokumenty „NephroCare Standards on Good Dialysis Care” oraz „Hygiene and Infection Control” wraz z procesami opisującymi sposób osiągnięcia najlepszej praktyki w tych dziedzinach stanowią nasze główne wytyczne w zakresie jakości pracy pielęgniarek. Dzięki nim oddziały dializ są bezpieczniejsze dla pacjentów i pracowników.

Środowisko pracy

Placówki NephroCare charakteryzują się wysoce zharmonizowanym środowiskiem pracy, poczynając od standardów architektonicznych dotyczących przestrzeni i organizacji oddziału dializ. Takie dobrze zorganizowane i wygodne miejsce pracy daje pracownikom wiele korzyści.

Nasza działalność jest oparta na wystandaryzowanych procesach, jasnym podziale ról,  organizacji systemu zmianowego i podziale obowiązków. Takie środowisko pracy jest bardzo przyjazne dla pracownika.

Rozwój kariery

NephroCare oferuje wiele sposobów rozwoju kariery. Można specjalizować się w dziedzinie higieny, szkoleń i dietetyki oraz piąć się po szczeblach kariery w swojej stacji dializ i centrali. Większość stanowisk związanych z zarządzaniem pracą personelu pielęgniarskiego zajmują osoby wybrane z naszych placówek. Zatrudnienie w NephroCare stanowi ważne doświadczenie zawodowe w przypadku zmiany miejsca pracy.

Zaangażowanie w działalność środowiska naukowego

Wierzymy, że wszystkie pielęgniarki i pielęganirze powinny dzielić się swoim doświadczeniem i brać udział w osiąganiu postępu naukowego w tej dziedzinie. Dlatego zachęcamy wszystkich naszych pracowników personelu pielęgniarskiego biorącego czynny udział w działaniach naukowych do udziału w międzynarodowych konferencjach EDTNA/ERCA. Jeżeli uczestniczyli już Państwo w podobnych kongresach, z pewnością zauważyli Państwo nasze plakaty i brali udział w naszych wykładach.

Powiązane tematy

Misja i wizja, międzynarodowa sieć / możliwości i wartości firmy Fresenius Medical Care świadczącej usługi pod marką NephroCare.

Na kolejnych stronach znajdują się osobiste spostrzeżenia pracowników na temat pracy w NephroCare.