Doświadczenia pracowników

[Translate to Poland - Polish:] The NephroCare team
Praca w stacji dializ to powołanie.

Poprosiliśmy pracowników z różnych krajów, aby własnymi słowami opowiedzieli o swoim zawodzie, zamiłowaniu do pracy, codziennych wyzwaniach, opiece świadczonej pacjentom i satysfakcji, jaką daje zajmowanie się dializami.

Powiązane tematy

Z uwagi na liczne zalety i perspektywy zawodowe wielu lekarzy, głównie nefrologów, decyduje się na pracę w dziedzinie dializ.