Od kuchni: dzień z życia pielęgniarki

Agnes Szekeres, pielęgniarka oddziałowa w stacji dializ NephroCare w Cegléd

Pacjenci doskonale wiedzą, jak przebiega sesja hemodializy w stacji dializ NephroCare – przynajmniej z ich perspektywy.

Jak to jednak wygląda od kuchni, zanim pierwsi pacjenci przybędą rano do centrum i gdy ostatni z nich opuszczą je wieczorem? Agnes Szekeres, pielęgniarka oddziałowa w stacji dializ NephroCare w Cegléd na Węgrzech, podzieliła się z nami jedyną w swoim rodzaju opowieścią na temat codziennej pracy pielęgniarki.

5:00 – wczesny początek

Codzienne obowiązki personelu naszej placówki rozpoczynają się na długo przed przybyciem pacjentów. Już o świcie, czyli o 5:00 rano, zaczynają pojawiać się pierwsi członkowie personelu. Dla większości z nas dzień nie może rozpocząć się bez kubka ciepłej kawy. Jest to także okazja do krótkiego omówienia zdarzeń z poprzedniego dnia i do zapoznania się z codziennym harmonogramem.

Od 5:00 do 5:50 – czas przygotowań

Pierwsza grupa pacjentów pojawia się około 6:00. Nasz zespół ma więc niewiele czasu na prawidłowe przygotowanie centrum, tak aby wszystko przebiegało sprawnie, gdy na miejscu zjawią się pacjenci. Nasza codzienna lista rzeczy do zrobienia:

• odkręcenie wody oraz uruchomienie centralnego układu podającego (CDS);

• kontrolę jakości i twardości wody, zbadanie stężenia chloru oraz odczytanie wodomierza;

• włączenie i sprawdzenie systemów do dializy, zbadanie resztkowego stężenia środków dezynfekujących za pomocą paska testowego;

• przygotowanie linii krwi i dializatorów, przygotowanie wszystkich materiałów potrzebnych do zabiegu, przygotowanie odpowiedniej dawki heparyny dla każdego pacjenta;

• przygotowanie osobnych materiałów do podłączenia pacjentów z wkłuciem centralnym lub przetoką tętniczo-żylną;

• przygotowanie roztworów odkażających do powierzchni i zużytych narzędzi.

Od 5:40 do 5:50 – pojawiają się lekarze i pacjenci

Od tego momentu pacjenci mogą obserwować naszą pracę. Każdą sesję dializy rozpoczynamy od pomiaru masy ciała pacjenta i umycia ramienia z przetoką mydłem i wodą. Następnie prowadzimy pacjentów do zarezerwowanych dla nich stanowisk dializacyjnych.

Od 6:00 do 22:30 – wykonywanie dializ

Nasza standardowa terapia w postaci postdylucyjnej hemodiafiltracji online trwa od 250 do 270 minut. W tym czasie naszym najważniejszym zadaniem jest monitorowanie stanu pacjentów i prowadzenie najlepszej, bezproblemowej terapii.

Nasze pielęgniarki ciężko pracują, aby odpowiednio zadbać o każdego pacjenta, a także poświęcić mu czas i uwagę zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Gdy pozwala na to czas, pielęgniarki przygotowują narzędzia i materiały potrzebne na końcu sesji leczenia i szykują się do przyjęcia kolejnej grupy pacjentów.

Wiele obowiązków przez cały dzień

Gdy członkowie naszego personelu nie opiekują się pacjentami, czeka na nich wiele innych, codziennych obowiązków, np.:

- Wprowadzanie danych do Europejskiej Bazy Danych Klinicznych (ang. European Clinical Database, EuCliD).

- Sporządzanie harmonogramów badań dla naszych pacjentów i dla osób oczekujących na wpisanie na listę oczekujących na przeszczep.

 - Planowanie badań laboratoryjnych, pobieranie krwi i przygotowywanie probówek do badań; wprowadzanie wyników badań do bazy danych EuCliD.

  • Wypełnianie dziennej dokumentacji dotyczącej kontroli jakości i ochrony środowiskowej.
  • Prowadzenie konsultacji dietetycznych, rozmów z pacjentami i w razie potrzeby świadczenie pomocy psychologicznej.
  • Organizowanie terapii dla pacjentów na oddziale intensywnej opieki medycznej.
  • Magazynowanie i wydawanie erytropoetyny oraz monitorowanie jej stosowania.

11:30 – zakończenie sesji porannej

Poranek mija bardzo szybko. Gdy żegnamy się z pierwszymi grupami pacjentów, trwa już proces dezynfekcji chemicznej wewnątrz systemów dializowania. Wkrótce rozpoczyna się dezynfekcja powierzchni. Następnie zajmujemy się przetwarzaniem, transportowaniem i magazynowaniem niebezpiecznych odpadów. Później przekazujemy gabinet zabiegowy w ręce personelu sprzątającego.

Od 11:30 do 12:15 – przerwa i planowanie

Zanim cały proces rozpocznie się ponownie z udziałem nowych pacjentów, nasze pielęgniarki korzystają z krótkiej przerwy na wypicie zasłużonej kawy. Ta przerwa jest także przeznaczona na układanie harmonogramów dla pacjentów i planowanie ich cotygodniowych transportów, jednak sytuacja w tym zakresie zmienia się z dnia na dzień. Z uwagi na fakt, że wielu dializowanych pacjentów wciąż pracuje, dopasowujemy harmonogramy dializ do ich pracy. Stanowi to duże wyzwanie, ale zawsze udaje nam się znaleźć jakieś rozwiązanie. Zajmujemy się przetwarzaniem otrzymanych zgłoszeń do dializ wakacyjnych i utrzymujemy stały kontakt z innymi stacjami dializ.

Zapewnianie najwyższej jakości

Regularne uczestnictwo w sesjach szkoleniowych i kursach e-learningowych pozwala nam na wykonywanie naszych obowiązków na najwyższym możliwym poziomie umiejętności i przestrzeganie najnowszych standardów pielęgniarskich. Jakość opieki, jaką świadczymy naszym pacjentom, jest regularnie sprawdzana w audytach i kontrolach przeprowadzanych przez krajową przełożoną pielęgniarek firmy Fresenius Medical Care oraz kontrolowana przez organy nadzorcze. Naszym celem jest ciągłe zadowolenie wszystkich zainteresowanych stron.

Część większego zespołu

Z perspektywy pacjentów może wydawać się, że personel pielęgniarski samodzielnie wykonuje wszystkie czynności związane z dializoterapią. Jest to jednak dalekie od prawdy. Nasze stacje dializ nie mogłoby funkcjonować bez pomocy administratorów, kierownika obsługi technicznej, techników czy działu IT. Narzędzia, materiały i koncentraty do terapii należy zamówić i odpowiednio zmagazynować. Aparaty i budynek trzeba konserwować i w razie potrzeby wykonać wszystkie wymagane naprawy. System IT pozwala nam na dokładne i szybkie wprowadzanie danych.

Nasza praca trwa do godziny 22:00. Kończąc jeden dzień pracy, przygotowujemy się już do następnego. W natłoku zadań to praca zespołowa stanowi łączące nas spoiwo i pozwala nam świadczyć pacjentom opiekę o najwyższej jakości.