Późne stadium

Lekarz przekazuje pacjentowi receptę
W późnym stadium PChN (3b, 4 i 5) czynność nerek jest poważnie obniżona

Ze względu na utratę przez nerki zdolności do pełnienia ważnych funkcji, we krwi gromadzi się nadmiar wody i produktów przemiany materii. Stan ten określamy jako mocznica (uremia).

 

W późnym stadium PChN ważne jest uzyskanie spowolnienia progresji choroby prowadzącej do całkowitej niewydolności nerek. W przypadku niewydolności nerek, czyli obniżenia ich czynności poniżej 10 – 15% zwykłego funkcjonowania, konieczne jest wyrównanie strat poprzez dializę lub przeszczep nerek. Wartość współczynnika GFR decydującego o rozpoczęciu dializ zależy od wielu czynników (np. podstawowej choroby nerek, niedożywienia, objawy mocznicy itd.). Należy przestrzegać zaleceń lekarza.

Stadium 3b PChN

Trzecie stadium PChN jest podzielone na stadium 3a i stadium 3b. Stadium 3b należy do późnych stadiów PChN. Pacjenci w stadium 3b PChN mają umiarkowane uszkodzenie nerek a współczynnik GFR znajduje się na poziomie 30–44 ml/min.

Najczęstszymi objawami pojawiającymi się w tym stadium PChN są: nieprawidłowa morfologia krwi, niedożywienie, ból kości, mrowienie lub drętwienie, trudności z koncentracją i ogólne złe samopoczucie.

Stadium 4 PChN

W czwartym stadium PChN nerki są poważnie uszkodzone, przez co współczynnik GFR spada do poziomu 15–30 ml/min. Poza wcześniej wymienionymi objawami, w czwartym stadium PChN często występują: choroba kości, zespół niespokojnych nóg, świąd skóry i anemia. Anemia to stan niedoboru czerwonych ciałek krwi, którego objawami są zmęczenie, trudności z koncentracją, utrata apetytu, obrzęki (szczególnie nóg i okolic oczu), krótki oddech i bladość skóry.

Stadium 5 PChN

Uszkodzenie nerek w piątym stadium PChN przyczynia się do spadku współczynnika GFR poniżej 15 ml/min. Czynność nerek uległa obniżeniu do tego stopnia, że nie są w stanie pracować efektywnie. Choroba nerek spowodowała obniżenie ich czynności do poziomu, w którym konieczne jest zastosowanie leczenia nerkozastępczego.

Co należy wiedzieć?

W późnym stadium PChN lekarz i pacjent muszą próbować wszystkiego, aby spowolnić progresję choroby prowadzącej do całkowitej niewydolności nerek. Prawidłowa dieta i leczenie są ważniejsze niż kiedykolwiek.

PChN, odżywianie się

Oprócz tego konieczne jest rozważenie zastosowania leczenia nerkozastępczego. Należy odpowiednio wcześnie uzyskać informacje na temat różnych możliwości, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na właściwe przygotowania. Dostępne są trzy różne sposoby leczenia nerkozastępczego, zapewniające wykonywanie funkcji dotychczas spełnianych przez nerki:

Przeszczep nerki
Dializa otrzewnowa

Co należy robić?

W celu możliwie najdłuższego odłożenia w czasie konieczności zastosowania leczenia nerkozastępczego i jednocześnie zapewnienia wykorzystania wszelkich innych możliwości, można postępować następująco:

  • Regularnie uczęszczać do nefrologa.
  • Uczęszczać do lekarza w przypadku zmian stanu zdrowia (np. objawy przeziębienia albo grypy, objawy nowe, niezwykłe albo nasilające się).
  • Uzyskać więcej informacji na temat różnych metod leczenia nerkozastępczego i razem z lekarzem zdecydować, która jest najodpowiedniejsza. W odpowiednim czasie rozpocząć konieczne przygotowania.
  • Przyjmować wszystkie przepisane przez lekarza leki. To bardzo ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Szczególnie w przypadku cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego istotne jest, aby być pod kontrolą lekarza i przestrzegać zalecanej terapii.
  • Dostosować dietę (wizyta u dietetyka w celu uzyskania konkretnych zaleceń).
  • Przestać palić papierosy.
  • Unikać przyjmowania alkoholu.
  • Regularnie uprawiać ćwiczenia fizyczne.
  • Dowiedzieć się na temat koniecznych zmian stylu życia i zadać pytania.
  • Być aktywnym uczestnikiem leczenia nerek.
Powiązane tematy

Poznaj podstawowe informacje dotyczące nerek: czyli funkcje nerek, konsekwencjewystąpienia niewydolności nerek, czynniki ryzyka i objawy związane z tym schorzeniem oraz sposoby postępowania w przypadku niewydolności nerek.

Wiele przychodni i szpitali oferuje zabiegi hemodializy.