Akademia NephroCare

Edukacja dla personelu NephroCare

Akademia NephroCare powstała, aby wspierać lekarzy, pielęgniarki i personel niemedyczny szeroką gamą metod i tematów nauczania, umożliwiając im oferowanie najwyższej jakości opieki przez cały okres zatrudnienia.

Kierownicy ds. kształcenia wcielają specjalistów klinicznych do programów nauczania. Przechodzą oni wstępne szkolenie, odbywają bieżące kursy i otrzymują w zamian punkty. Aby umożliwić przedstawicielom zespołów klinicznych naukę w trakcie kariery, oferujemy kursy poświęcone różnym zagadnieniom i wykorzystujemy różne sposoby nauczania, np. instruktaż stanowiskowy, szkolenia stacjonarne i wirtualne, kursy e-learningowe, programy mentorskie, pomoce naukowe i grywalizację.

NephroCare oferuje akredytowane szkolenia pielęgniarskie

Program NephroCare Fundamentals Dialysis Nursing Education Program jest akredytowany przez stowarzyszenie EDTNA/ERCA. 

Szkolenia medyczne jako ważne narzędzie optymalizacji opieki nad pacjentami

Ponadto w NephroCare zdajemy sobie sprawę, że ciągła edukacja i program szkoleniowy, zgodne z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi leczenia, oraz wysoki standard leczenia w NephroCare pomogą poprawić wyniki działań medycznych w placówkach. Doprowadzi to do udoskonalenia opieki nad pacjentem, która jest głównym celem w NephroCare.

Dr Stefano Stuard, dyrektor zespołu CoE Clinical & Therapeutical Governance oraz główny autor kursu mówi: „To dla nasz bardzo ważny krok i jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tego, że możemy teraz wspierać naszych lekarzy w ten sposób”.

NephroCare oferuje akredytowane szkolenia dla lekarzy

„Kontrolowanie ciśnienia krwi w przewlekłej chorobie nerek (PChN)” to tytuł pierwszego kursu edukacyjnego, który uzyskał akredytację Europejskiej Komisji Akredytacji Doskonalenia Zawodowego (EACCME) UEMS (Europejska Unia Lekarzy Specjalistów) w Brukseli. Ukończenie wszystkich modułów kursu e-learningowego umożliwia lekarzom z NephroCare zebranie 7 punktów edukacyjnych w systemie kształcenia ustawicznego CME.

Powiązane tematy

Z uwagi na liczne zalety i perspektywy zawodowe wielu lekarzy, głównie nefrologów, decyduje się na pracę w dziedzinie dializ.