Przewlekła choroba nerek

PChN i jej konsekwencje społeczne
Przewlekła choroba nerek, cicha epidemia – problem społeczny

Przewlekła choroba nerek (PChN) to ogólna nazwa trwałego, nieodwracalnego uszkodzenia nerki.1 Jest ona definiowana jako uszkodzenie strukturalne nerek albo obniżona czynność nerek (obniżony współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR) obserwowana przez co najmniej 3 miesiące.2

PChN jest poważnym schorzeniem związanym z przedwczesną umieralnością, obniżeniem jakości życia i większymi wydatkami na opiekę zdrowotną.3 Schorzenie to stanowi poważne wyzwanie dla osób nim dotkniętych, ich rodzin i podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej 1, niemniej często nie jest postrzegane jako poważny problem zdrowotny.4 

Powiązane tematy

Wiele przychodni i szpitali oferuje zabiegi hemodializy.