Praca w zespole NephroCare

Multidyscyplinarne centrum dializ

Stacja dializ jest prowadzona przez ordynatora, specjalistę nefrologa, oraz pielęgniarkę oddziałową, odpowiedzialnych odpowiednio za zarządzanie personelem medycznym i pielęgniarskim.

Każda zmiana leczenia jest nadzorowana przez lekarza, a pielęgniarka dializacyjna jest przydzielona do wykonywania zabiegów u 4-6 pacjentów, w zależności od poziomu pomocy wymaganej przez miejscowe przepisy prawne. W niektórych krajach pielęgniarki mogą być wspierane przez asystentów opieki zdrowotnej, w zależności od uregulowań krajowych. W zależności od wielkości i lokalizacji stacja dializ może posiadać dodatkowy personel administracyjny i techniczny. 

Nasi nefrologowie

są ekspertami w leczeniu zaburzeń elektrolitowych i metabolizmu kwasu moczowego, nadciśnienia tętniczego, chorób autoimmunologicznych i metabolicznych. Dopasowują leczenie do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Nasze pielęgniarki

specjalizują się w opiece nefrologicznej i świadczą pacjentom jak najlepszą opiekę. Często nawiązują trwałe relacje ze swoimi podopiecznymi i ich rodzinami. Pielęgniarki dbają o pacjentów, lecząc, edukując i wspierając ich w trakcie dializ. Pracują w stacjach dializ NephroCare i na oddziałach nefrologicznych. Oprócz tego wspierają na odległość pacjentów odbywających dializy w domu.

NephroCare oferuje nie tylko leczenie dializacyjne, ale także wieloaspektowe wsparcie pacjentom dializowanym, którzy wymagają np. pomocy dietetyka.

Ordynatorzy organizują i prowadzą comiesięczne spotkania multidyscyplinarne (przeglądy medyczne). Służą one analizie ogólnych wyników i poprawie stanu zdrowia każdego pacjenta. Co więcej takie spotkania usprawniają komunikację, tworzą atmosferę współpracy i pomagają koordynować opiekę świadczoną w naszych stacjach dializ.