Akademia NephroCare

Szkolenia edukacyjne dla personelu placówek NephroCare

Akademia NephroCare została założona, aby wspierać lekarzy, pielęgniarki, kierowników placówek oraz personel niemedyczny, zapewniając szeroki wachlarz modułów i tematów szkoleniowych, umożliwiając im oferowanie najwyższej jakości opieki w czasie ich zatrudnienia.

Personel NephroCare jest zapisywany na szkolenia przez kierownika szkoleniowego w celu ukończenia kursu i otrzymania punktów edukacyjnych.

NephroCare oferuje akredytowane szkolenia dla lekarzy

„Kontrolowanie ciśnienia krwi w przewlekłej chorobie nerek (PChN)” to tytuł pierwszego kursu edukacyjnego, który uzyskał akredytację Europejskiej Komisji Akredytacji Doskonalenia Zawodowego (EACCME) UEMS (Europejska Unia Lekarzy Specjalistów) w Brukseli. Ukończenie wszystkich modułów kursu e-learningowego umożliwia lekarzom z NephroCare zebranie 7 punktów edukacyjnych w systemie kształcenia ustawicznego CME.

Kurs jest częścią Akademii NephroCare, naszego całościowego edukacyjnego podejścia do personelu placówki NephroCare.

Szkolenia medyczne jako ważne narzędzie optymalizacji opieki nad pacjentami

Ponadto w NephroCare zdajemy sobie sprawę, że ciągła edukacja i program szkoleniowy, zgodne z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi leczenia, oraz wysoki standard leczenia w NephroCare pomogą poprawić wyniki działań medycznych w placówkach. Doprowadzi to do udoskonalenia opieki nad pacjentem, która jest głównym celem w NephroCare.

Dr Stefano Stuard, dyrektor zespołu CoE Clinical & Therapeutical Governance oraz główny autor kursu mówi: „To dla nasz bardzo ważny krok i jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tego, że możemy teraz wspierać naszych lekarzy w ten sposób”.