AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE CHOROBY COVID-19

Ważne aktualności dotyczące koronawirusa

Dla Fresenius Medical Care zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów, współpracowników i partnerów stanowi absolutny priorytet. Traktujemy tę kwestię niezwykle poważnie i bacznie śledzimy sytuację, aby  nasze działania odpowiadały rozwojowi wydarzeń. Opiekujemy się jednymi z najwrażliwszych pacjentów w systemie opieki zdrowotnej. Aby ich chronić, uważnie przyglądamy się rozwojowi wydarzeń i postanowiliśmy wzmocnić dotychczasowe środki kontroli zakażeń. Utrzymujemy bliski kontakt z lokalnymi władzami w krajach, w których funkcjonujemy, i przestrzegamy ich wytycznych. Utworzyliśmy także grupy zadaniowe dokonujące przeglądu działań wraz z rozwojem sytuacji.

W związku z chorobą koronawirusową wdrożyliśmy w naszych stacjach dializ plany zaradcze i prowadzimy rozmowy z naszymi lokalnymi zespołami i władzami w krajach, w których funkcjonujemy. Pacjenci dializowani polegają na naszych usługach, dlatego też podjęliśmy daleko idące działania zaradcze i przygotowaliśmy plany awaryjne. Nasi pacjenci mogą mieć pewność, że otrzymają potrzebną opiekę dializacyjną nawet w przypadku wzrostu skali zakażeń.

Podjęliśmy także środki ostrożności z myślą o naszych pracownikach. Nasz personel medyczny jest przeszkolony w zakresie praktyk kontroli zakażeń. Przygotowaliśmy plany awaryjne dla naszych placówek na wypadek pogorszenia się sytuacji. Ponadto wprowadziliśmy ograniczenia dotyczące podróży. W naszej organizacji nie będą odbywać się większe spotkania grupowe ani konferencje, a wcześniej zaplanowane wydarzenia zostały przełożone lub przekształcone w spotkania wirtualne.

Biorąc pod uwagę fakt, że osoby dializowane są na ogół bardziej narażone na poważne konsekwencje chorób układu oddechowego, zwracamy się z prośbą do pacjentów, aby w ramach środków zaradczych zrezygnowali z podróży krajowych i zagranicznych na czas epidemii koronawirusa. Aby chronić naszych pacjentów i pracowników, postanowiliśmy tymczasowo zawiesić nasz program dializ wakacyjnych. Oznacza to, że aktualnie nie przyjmujemy nowych pacjentów (krajowych i zagranicznych) na zabiegi gościnne w naszych stacjach.

Kliknij tutaj, aby znaleźć stację dializ Centrum Dializ Fresenius w swojej okolicy. W celu uzyskania dalszego wsparcia należy skontaktować się bezpośrednio ze stacją dializ.

Ważne informacje na temat koronawirusa naszych pacjentów

Zebraliśmy ważne informacje dla Ciebie. W tej chwili, a także w najbliższej przyszłości, możesz zauważyć zmiany w stacji dializ. Nawet podczas wybuchu epidemii nasze stacje dializ pozostaną otwarte, a łańcuch dostaw stabilny. Nasz personel medyczny jest przeszkolony w zakresie kontroli zakażeń. W zależności od sposobu działania ośrodka lub Twojej historii choroby zespół medyczny może zmienić normalny harmonogram działań. Prosimy się dostosować.

Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości lub napotykasz sytuacje, w których członkowie rodziny lub osoby w Twoim otoczeniu mają kontakt z wirusem, skontaktuj się z zespołem stacji dializ.

COVID-19

Choroba koronawirusowa (COVID-19) to choroba zakaźna spowodowana przez nowy wirus, który wywołuje chorobę układu oddechowego podobną do grypy, z objawami takimi jak kaszel, gorączka, a w cięższych przypadkach – zapalenie płuc czy  zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej. Jednakże większość osób przechodzi zakażenie bez potrzeby specjalnego leczenia. Choroba przekazywana jest drogą kropelkową przez kaszlącą lub kichającą osobę lub poprzez dotknięcie dłońmi najpierw po-wierzchni skażonej wirusem, a następnie przeniesienie go do oczu, nosa lub ust.

Nadszedł czas, aby skupić się na profilaktyce.

W razie pytań prosimy o zwrócenie się do zespołu w swojej stacji dializ.

Obserwuj występowanie objawów

Objawy koronawirusa są bardzo zbliżone do grypy. Regularnie sprawdzaj występowanie następujących objawów:

 • Gorączka
 • Kaszel
 • Duszności

W razie zaobserwowania objawów prosimy o kontakt z zespołem stacji dializ i zwrócenie się do personelu medycznego o pomoc.

Co zrobić, gdy masz objawy COVID-19

 • Przed przybyciem do stacji dializ skontaktuj się z ośrodkiem  i poinformuj personel o swoich objawach. Personel poinstruuje Cię, co dalej.

 • Kiedy przyjeżdżasz do stacji dializ, przed wejściem poddaj się ocenie wstępnej. Nie wchodź na salę dializ.

 • Jeśli potrzebujesz pilnej opieki, skontaktuj się bezpośrednio z pogotowiem ratunkowym. Poinformuj też stację dializ.

 • Jeśli zostaniesz poproszony o przybycie do stacji dializ, zostaniesz oddzielony od innych pacjentów, aby ograniczyć ryzyko przeniesienia wirusa na innych. Zespół stacji dializ będzie nosić odzież ochronną i maski na twarz.

W zależności od sposobu działania stacji dializ lub Twojej historii choroby zespół medyczny może zmienić normalny harmonogram działań. Prosimy się dostosować.

Pamiętaj o profilaktyce

Zalecamy codzienne stosowanie następujących środków profilaktycznych:

Myj ręce mydłem przez co najmniej 20 sekund.

Przestrzeganie dobrych praktyk mycia rąk to najlepszy sposób na zmniejszenie liczby zarazków na dłoniach i zapobieganie infekcjom.

 • Po skorzystaniu z toalety

 • Po wytarciu nosa, kaszlnięciu lub kichnięciu

 • Przed posiłkiem i po posiłku

 • Po skorzystaniu z transportu publicznego

 • Po powrocie z miejsca publicznego

 • Przed założeniem maseczki i po założeniu maseczki

Dla Ciebie i Twojej rodziny może być przydatny ten plakat

Jak poprawnie dezynfekować dłonie?

Środki dezynfekujące mogą być przydatne w użyciu na dłoniach lub w pobliżu przetoki.

Krok po koku:

 • Nałóż produkt na dłoń złożoną w miseczkę
 • Pokryj produktem wszystkie powierzchnie
 • Potrzyj dłonie o siebie
 • Potrzyj o siebie dłonie ze splecionymi palcami
 • Potrzyj prawą dłoń o lewy grzbiet ręki ze splecionymi palcami, następnie zamień ręce
 • Włóż tylną część palców w przeciwległą dłoń ze splecionymi palcami, następnie zamień ręce
 • Ruchem okrężnym pocieraj kciuk lewej dłoni wewnętrzną częścią prawej dłoni, następnie zamień ręce
 • Ruchem okrężnym pocieraj w przód i w tył złożonymi palcami prawej dłoni o lewą dłoń, następnie zamień ręce

Dla Ciebie i Twojej rodziny może być przydatny ten plakat

Unikaj rozsiewania zarazków:

 • Przed kaszlnięciem lub kichnięciem zasłoń nos i usta chusteczką lub wewnętrzną stroną łokcia (nie używaj ręki z przetoką). Unikaj używania nieosłoniętych dłoni
 • Niezwłocznie wyrzucaj zużyte chusteczki do kosza
 • Regularnie dezynfekuj ręce i dłonie
 • Unikaj bezpośredniego dotykania oczu, nosa i ust
 • Unikaj fizycznego kontaktu podczas witania się
 • Zachowaj odległość >1,5 metra od innych osób
 • Unikaj zamkniętych przestrzeni i tłumów

Zakładaj maskę (jeśli jest dostępna)

Zakażenia rozprzestrzeniają się głównie przez małe kropelki z nosa lub ust osoby zarażonej COVID-19. Jako fizyczną barierę stosuje się maski chirurgiczne, aby zapobiec przedostawaniu się kropelek na powierzchnie lub ludzi. Ta fizyczna bariera może również zapobiegać przedostawaniu się kropelek do płuc. Dla ochrony ważne jest prawidłowe umieszczenie maski.

Nawet jeśli w opinii publicznej nie widzi się potrzeby noszenia masek, pacjentom dializowanym zaleca się noszenie dodatkowej ochrony w miejscach publicznych.

Kiedy zakładać maskę

 • Jeśli korzystasz z transportu publicznego (np. autobus, tramwaj, taksówka) lub jeśli jesteś w przestrzeni publicznej.
 • Podczas transportu do i ze stacji dializ.
 • Na polecenie zespołu medycznego należy nosić maskę podczas pobytu w stacji dializ, w tym w czasie zabiegu.
 • Jeśli dzielisz gospodarstwo domowe z innymi, a jeden jego członek wykazuje objawy ze strony układu oddechowego.

Możesz zobaczyć personel stacji, używający dodatkowego wyposażenia ochronnego - nie bój się, są to środki zapobiegawcze.

W razie potrzeby nasz personel pokaże, jak prawidłowo korzystać z maski. Postępuj zgodnie z instrukcjami personelu stacji dializ.

Dla Ciebie i Twojej rodziny może być przydatny ten plakat.

Dlaczego zachowanie dystansu jest takie istotne?

Koronawirus rozprzestrzenia się głównie między ludźmi.

Zakażenia rozprzestrzeniają się głównie przez małe kropelki z nosa lub ust osoby zakażonej COVID-19.

Kropelki te lądują na przedmiotach i powierzchniach wokół osoby. Dlatego ważne jest, aby trzymać się ponad 1,5 metra od innych. Ważne jest również podjęcie innych środków ostrożności (np. mycie rąk po przybyciu do domu lub stacji dializ).

Osoby starsze, dializowane lub cierpiące inne poważne choroby przewlekłe wydają się mieć większe ryzyko rozwoju poważnej przebiegu COVID-19.

Dlatego szczególnie ważne jest, aby podjąć działania w celu zmniejszenia ryzyka i podjąć środki w celu uniknięcia narażenia.

 • Zostań w domu w dni bez dializy

 • Jeśli to możliwe, korzystaj z indywidualnego transportu na dializę

 • Jeśli korzystasz z transportu publicznego lub grupowego (np. autobus, tramwaj, taksówka), chroń siebie i innych. Zdezynfekuj ręce przed i po.

 • Ogranicz kontakt osobisty i powstrzymaj się od publicznych i prywatnych wydarzeń

 • Nie witaj ludzi uściskiem dłoni, całowaniem, obejmowaniem

 • Należy zachować odległość> 1,5 m od innych

 • Upewnij się, że masz wystarczające zapasy żywności przyjaznej dla nerek, świeżej wody i leków. Najlepiej poprosić o pomoc w uzyskaniu zapasów

Jeśli mieszkasz w jednym gospodarstwie domowym z osobą, która wykazuje objawy

 • Zostań w domu i monitoruj swoje objawy

 • Poinformuj zespół stacji dializ i lokalne służby sanitarne

 • Często myj ręce (> 20 sekund) lub dezynfekuj

 • Osoby z objawami powinny jak najwięcej przebywać w oddzielnych pokojach, nosić maskę na twarzy i, jeśli to możliwe, korzystać z oddzielnej łazienki

 • Regularnie czyść wszystkie powierzchnie za pomocą domowych środków czyszczących i unikaj udostępniania rzeczy osobistych, takich jak naczynia, ręczniki lub pościel

Informacja dla gości w naszych centrach dializ

Prosimy o zrozumienie, że w czasie rozwoju epidemii COVID-19 musimy ograniczyć wstęp członków rodzin i opiekunów do naszych stacji dializ.

Jeśli towarzyszysz członkowi rodziny, najlepiej unikaj wchodzenia do centrów dializ. Jeśli Twoje wejście jest konieczne, postępuj zgodnie z poleceniami personelu medycznego. Wejście do sali dializ będzie ograniczone.

Należy pamiętać, że jeśli towarzyszysz członkowi rodziny w celu niesienia pomocy fizycznej, nasz zespół jest przygotowany  na przejęcie tego wsparcia.

Bezpieczeństwo w poczekalni

Nasz personel jest przeszkolony w zakresie kontroli zakażeń. Zwłaszcza w okolicznościach epidemii COVID-19 prosimy o uważną obserwację i przestrzeganie etykiety poczekalni i stacji dializ.

 • Twoja temperatura i potencjalne objawy zostaną sprawdzone.
 • W celu zachowania ostrożności możesz zostać poproszony o oddzielenie się od innych i oczekiwanie w wydzielonym pokoju.
 • Zdezynfekuj ręce bezpośrednio przed wejściem  do stacji dializ i przed wyjściem.
 • Prosimy nie gromadzić się wokół dozowników i umywalek.
 • Umyj ręce po zdjęciu odzieży zewnętrznej, przed wejściem na salę dializ.
 • Podczas poruszania się po stacji dializ należy zachować odległość od innych osób > 1,5 m
 • Przebywając w poczekalni zostaw wystarczająco dużo miejsca między sobą a innym pacjentem > 1,5 m
 • Staraj się unikać niepotrzebnego ruchu.
 • Unikaj dotykania powierzchni urządzeń i mebli.
 • Pozdrawiaj innych z daleka i unikaj podawania ręki, całowania się na powitanie.
 • Staraj się unikać jedzenia i picia w stacji dializ.
 • Wirusy mogą pozostać na wszystkich przedmiotach - zmniejsz liczbę gazet, tabletów, książek itp.
 • Nie pożyczaj gazet i książek. Nie zostawiaj ich dla innych.
 • Podczas kichania i kaszlu zakryj nos lub usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką papierową.
 • Wyrzuć chusteczkę papierową po każdym użyciu.