AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE CHOROBY COVID-19

Ważne aktualności dotyczące koronawirusa

Dla Fresenius Medical Care zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów, współpracowników i partnerów stanowi absolutny priorytet. Traktujemy tę kwestię niezwykle poważnie i bacznie śledzimy sytuację, aby  nasze działania odpowiadały rozwojowi wydarzeń. Opiekujemy się jednymi z najwrażliwszych pacjentów w systemie opieki zdrowotnej. Aby ich chronić, uważnie przyglądamy się rozwojowi wydarzeń i postanowiliśmy wzmocnić dotychczasowe środki kontroli zakażeń. Utrzymujemy bliski kontakt z lokalnymi władzami w krajach, w których funkcjonujemy, i przestrzegamy ich wytycznych. Utworzyliśmy także grupy zadaniowe dokonujące przeglądu działań wraz z rozwojem sytuacji.