Detail

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Pielęgniarzy

Profesjonalizm i zaangażowanie w pracę personelu pielęgniarskiego ma ogromne znaczenie dla działalności Fresenius Nephrocare i bezpieczeństwa naszych pacjentów. Dziś dziękujemy im za wszystko co robią!

Ponad 1000 pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych w 71 ośrodkach dializ Fresenius Nephrocare, w dni robocze i święta, realizuje zalecenia medyczne lekarzy prowadzących i przeprowadza zabiegi ratujące życie pacjentów. W ich pracy nie ma miejsca na pomyłkę, a tempo wykonywanych czynności wymaga dużego skupienia przez całą zmianę. 

Razem z personelem lekarskim, ramię w ramię, każdego dnia stoją na pierwszej „linii ognia”, walcząc z chorobą naszych pacjentów, towarzysząc im w przetrwaniu słabszych psychofizycznie dni i - przede wszystkim - wykonując wysokiej jakości pracę. Każdy dobrze przeprowadzony zabieg hemodializy to cegiełka budująca naszą silną markę. Każde kolejne pozytywne doświadczenie naszego pacjenta zdobyte w trakcie dializoterapii, to wkład naszego personelu w jakość oceny systemu lecznictwa w Polsce. 

Nasi pacjenci spędzają na fotelu dializacyjnym ponad cztery godziny, trzy razy w tygodniu, często osłabieni ze względu na skutki Przewlekłej Choroby Nerek, ale też chorób współistniejących. Ograniczeni restrykcjami żywieniowymi, niemogący korzystać z życia tak, jakby tego chcieli, czasem niezrozumiani przez bliskich, niektórzy pacjenci nie godzą się z chorobą. Bezcenne jest wówczas poczucie zaopiekowania i zrozumienia przez pielęgniarkę, pielęgniarza. To on często staje się spowiednikiem pacjenta, doradcą, a niekiedy traktowany jest nawet jak członek rodziny. 

W ubiegłorocznej ankiecie badającej poziom satysfakcji pacjentów Freseniusa, pierwsze pytanie brzmiało: „Czy poleciłbyś dializoterapię w ośrodkach Fresenius Medical Care?” Odpowiadając na to pytanie, w dużej mierze pacjenci ocenili jakość pracy personelu pielęgniarskiego. Polska uzyskała najwyższą możliwą ocenę. To znaczy, że personel pielęgniarski wraz z personelem medycznym codziennie skutecznie nawiązuje kontakt z pacjentami na poziomie emocjonalnym, wykonuje czynności na najwyższym poziomie i pacjenci polecają terapię nerkozastępczą we Fresenius Medical Care.

Korzystając z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Pielęgniarzy, dziękujemy naszemu personelowi pielęgniarskiemu za wspaniałą pracę. Życzymy Wam spełnienia i zadowolenia z wszystkiego, czym się zajmujecie w pracy i poza nią.