Detail

Prezes Fresenius Nephrocare Polska na konferencji "Priorytety w ochronie zdrowia"

Dr Tomasz Prystacki był uczestnikiem panelu "Zdrowie Polaków po pandemii – co razem mogą zrobić sektor prywatny i publiczny?"

Podczas spotkania omówiono i podsumowano najważniejsze kwestie związane z ochroną zdrowia w czasie pandemii. W panelu udział wzięli także: Anna Rulkiewicz prezes spółki Luxmed, Hubert Bojdo, prezes spółki Scanmed, Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka, członkowie zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, Artur Białkowski – członek Zarządu Medicover.

Podsumowano działania podmiotów niepublicznych, takich jak prowadzenie ośrodków covidowych, czy wsparcie diagnostyki w kierunku zakażenia koronawisurem. Wszystkie działania po raz kolejny uwodniły, że medycyna prywatna jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia.

Wskazano na bardzo dobrą współpracę z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi oraz służbami sanitarnymi w szybkim reagowaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii. Zwrócono także uwagę na wyjątkowe zaangażowanie personelu medycznego i podziękowano wszystkim medykom.

Konferencja była dobrym momentem na podniesienie także wyzwań, z którymi borykają się świadczeniodawcy. Nadal bardzo dużym problemem jest niedostatek personelu medycznego, który podczas pandemii był bardzo widoczny. Zwrócono także na jakość leczenia i wyrażono nadzieję, na rychłe wprowadzenie koncepcji opieki zdrowotnej opartej na wartości, która zapewnia lepsze życie dla chorych i bardziej racjonalne decyzje refundacyjne dla płatnika.

Debaty, prezentacje i wykłady konferencji odbyły się w wersji online w dniach 13-15.01.2021.