Detail

Światowy Dzień Nerek

Od 2006 roku, w każdy drugi czwartek marca obchodzimy Światowy Dzień Nerki. Te niewielkie narządy są w organizmie człowieka niezwykle ważne, a firma Fresenius Nephrocare Polska skupia się właśnie na leczeniu chorób nerek i stałej terapii pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Światowy Dzień Nerek jest inicjatywą International Society of Nephrology (Międzynarodowego Stowarzyszenia Nefrologicznego) oraz International Federation of Kidney Foundations (Międzynarodowej Federacji Fundacji na rzecz Nerek).

Każdego roku organizatorzy starają się zwrócić uwagę na inny problem związany z leczeniem chorób nerek. W tym roku Światowy Dzień Nerek ma na celu uświadomienie społeczeństwa o stale rosnących obciążeniach związanych z chorobami układu moczowego, a w szczególności nerek.

Komitet Sterujący Światowego Dnia Nerek ogłosił  2021 rokiem „Dobrego życia z chorobą nerek”. Zrobiono to w celu zwiększenia edukacji i świadomości na temat skutecznego leczenia objawów i wzmocnienia pozycji pacjenta, a ostatecznym celem jest zachęcenie do aktywniejszego udziału w życiu.

Organizatorzy wydarzenia apeluje o włączenie aktywnego udziału w życiu jako kluczowego elementu opieki nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek (PChN) jako elementu budulcowego dla osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest dobre życie z chorobą nerek.