Detail

Światowy Dzień Nerek 2022

W każdy drugi czwartek marca obchodzimy Światowy Dzień Nerek. Wydarzenie powstało w 2006 roku z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego i Międzynarodowej Federacji Fundacji Nerek. W ramach tego święta odbywają się badania profilaktyczne nerek oraz konferencje i happeningi, których celem jest podniesienie świadomości na temat roli nerek w organizmie oraz chorób nerek i sposobów ich leczenia.

Każdego roku organizatorzy starają się zwrócić uwagę na inny problem związany z leczeniem chorób nerek. W tym roku Światowy Dzień Nerek ma na celu uświadomienie społeczeństwa o konieczności działań edukacyjnych i zwiększenia dostępności leczenia nerkozastępczego na całym świecie.

Komitet Sterujący Światowego Dnia Nerek 2022 ogłosił tegoroczną myśl przewodnią wydarzenia jako „Zdrowie nerek dla wszystkich”. Brak odpowiedniej wiedzy i świadomości niweluje wysiłki personelu medycznego w walce z chorobami nerek i zwiększa związaną z tym śmiertelność.

Organizatorzy wydarzenia apelują do wszystkich na całym świecie, aby nie tylko byli świadomi choroby, ale także aktywnie uczestniczyli w leczeniu.