Detail

Szczepienia przeciw COVID-19 działają!

Jesienią bieżącego roku ośrodki Fresenius Nephrocare Polska weszły w kolejny szczyt zachorowań na COVID-19. Jednak w odróżnieniu od sytuacji w analogicznym okresie roku ubiegłego, większość pacjentów i pracowników firmy została zimą i wiosną 2021 roku zaszczepiona przeciwko zakażeniu wirusem SARS Cov-2.

89% pacjentów i 93% pracowników ośrodków Fresenius przyjęło dwie dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Trwa akcja szczepienia trzecią dawką, którą do chwili obecnej otrzymało 72% chorych i 11% pracowników.

Dzięki szczepieniom oraz wdrożonym procedurom sanitarno-higienicznym obserwujemy w bieżącym roku znacznie mniejszy przyrost liczby zakażeń. Na początku listopada mamy 20 zakażonych chorych i 2 zakażonych pracowników, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego, przed szczepieniami, było to, odpowiednio, 438 chorych i 105 członków personelu. Innymi słowy, w porównaniu z rokiem 2020, obserwujemy 22-krotny spadek liczby zakażeń wśród pacjentów i 53-krotny spadek liczby zakażeń wśród pracowników ośrodków Centrum Dializ Fresenius.

Należy dodać, że w populacji ogólnej, w której zaszczepionych jest 53% populacji, obserwujemy jedynie dwukrotny spadek liczby zachorowań.

Powyższe dane w sposób dobitny uzasadniają konieczność szczepień. Zdecydowanie zachęcamy do przestrzegania ogólnych zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń oraz do poddawania się szczepieniu przeciw zakażeniu wirusem SARS Cov-2.

Dziękujemy wszystkim pacjentom i pracownikom za wykazanie odpowiedzialnej i proaktywnej postawy w walce z pandemią!