Zrównoważony rozwój

Firma Fresenius Medical Care stale rozwija nowatorskie koncepcje na rzecz bezpieczniejszej przyszłości, jednocześnie koncentrując się na wykorzystaniu wypróbowanych rozwiązań w dziedzinie leczenia nerek.

Liczba dializowanych pacjentów stale rośnie, co nadwyręża krajowe systemy opieki zdrowotnej. Pytanie brzmi, w jaki sposób NephroCare może przyczynić się do trwałości systemów zdrowotnych?

Stale pracujemy na rzecz podnoszenia poziomu medycznych wyników leczenia, jednocześnie efektywnie wykorzystując zasoby. W tym celu wprowadziliśmy holistyczny program doskonalenia NephroCare Excellence System. Ten holistyczny system wspiera nasze działania na rzecz coraz lepszych wyników pod względem opieki nad pacjentem i zwiększania zakresu możliwości powielania doskonałych praktyk w dziedzinie opieki nad osobami z chorobą nerek we wszystkich placówkach, w których jest to potrzebne.

We wszystkich stacjach dializ NephroCare staramy się działać w sposób przyjazny dla środowiska, aby zmniejszyć obciążenia dla środowiska ze strony dializoterapii. Od 2009 roku stacje dializ NephroCare osiągnęły ogromne postępy w ogólnym obniżeniu poziomu wytwarzania odpadów i zużycia wody.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części Odpowiedzialność za środowisko.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności społecznej wobec naszych pracowników, pacjentów, interesariuszy i ogółu społeczeństwa. Nasz personel włączamy w procesy w nowoczesnym, funkcjonującym na zasadach współpracy środowiska pracy, zapraszając naszych pracowników do uczestnictwa w procesach decyzyjnych dotyczących organizacji i pracy oraz umożliwiając im ciągły rozwój zawodowy i społeczny.

Pracujemy również nad zapewnieniem odpowiedniej opieki nad każdym pacjentem z chorobą nerek, z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, umożliwiających stosowanie najlepszych metod leczenia. Jednocześnie poświęcamy czas, aby wysłuchać pacjentów, zrozumieć ich potrzeby i zrobić to, co dla nich najlepsze – np. zrobić wszystko co konieczne, aby zmaksymalizować ich szanse na przeszczep narządu.

Powiązane tematy

Odpowiedzialność społeczna

Firma Fresenius Medical Care to partner zaangażowany...