Kontakt

Contact

contact page

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o.
ul. Krzywa 13
60-118 Poznań
Tel. +48 61 8392 600
Faks. +48 61 8392 617
E-mail: sekretariat.pl@fmc-ag.com

Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu VIII Wydział KRS;
KRS: 0000054766
NIP: 783-15-59-498
kapitał zakładowy: 135.852.000 PLN


 

Kontakt dla mediów:
Marta Andrzejewska
Tel: +48 61 83 92 603
Tel: + 48 605 213 063
E-mail: marta.andrzejewska@fmc-ag.com