49 Znalezione stacje dializ "wszystkie kraje"
wyszukaj według metody leczenia:
49
Stacja dializ
Kontakt
Metody leczenia
Kontakt Tel.080 3054386
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 081 7675373
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 089 251463
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 091 522991
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 070 720776
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 081 7583133
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.080/3055253
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 081 8762949
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 091 444149
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 06 9281444
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD
Kontakt Tel.0774 386185
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+ 39 099 7305575
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 06 76988509
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 081 8037439
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 081 8832900
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 0975 390130
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 081 5452655
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 0984 929733
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 35 3065265
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 090 635124
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 035 3067235
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 081 5437232
Metody leczenia ONLINE HDF, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 088 369661
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 0825 449056
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 081 7511120
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 081 5267612
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 089 955586
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 06 91607612
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 0776 26237
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 0828 995175
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 090 3501028
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 081 947633
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 06 65048303
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 035 3066656
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 0828 304149
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+ 39 081 7528411
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 071 9161614
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 0828 725393
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 081 7332379
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 089 798630
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 02 26414429
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 035 3062228
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 035 3063322
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF, CAPD, ADO
Kontakt Tel.+39 02 89124311
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 081 7679422
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 0883 687013
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 088 3483244
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+39 035 3068274
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+ 39 081 5603267
Metody leczenia ONLINE HDF, HD, Low-Flux HD, High-Flux HD, Mixed HDF